Hai dự án thành phần cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2 qua Hà Tĩnh được đề xuất với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Hai dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2 qua Hà Tĩnh được đề xuất với sơ bộ tổng mức đầu tư hơn 17.000 tỷ đồng. (Ảnh minh hoạ)

Đại diện Ban QLDA Thăng Long cho biết đơn vị này vừa gửi tờ trình Bộ GTVT xem xét, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi hai dự án thành phần cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025 là Bãi Vọt – Hàm Nghi và Hàm Nghi – Vũng Áng.

Theo đề xuất, dự án thành phần Bãi Vọt – Hàm Nghi có tổng chiều dài khoảng 35,3 km đi qua các huyện: Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà của tỉnh Hà Tĩnh.

Điểm đầu dự án tại Km 479+117,20 khớp nối với dự án thành phần Diễn Châu – Bãi Vọt thuộc địa phận xã Đức Thịnh, huyện Đức Thọ.

Điểm cuối tại Km 514+441,33 khớp nối với dự án thành phần đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng thuộc địa phận TP. Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh đang tập trung cao độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam.

Hà Tĩnh đang tập trung cao độ giải phóng mặt bằng cao tốc Bắc-Nam.

Trong khi đó, dự án thành phần Hàm Nghi – Vũng Áng được đề xuất đầu tư xây dựng với tổng chiều dài 54,2 km đi qua các huyện: Thạch Hà, Cẩm Xuyên và Kỳ Anh của tỉnh Hà Tĩnh.

Điểm đầu dự án tại Km 514+300, khớp nối với điểm cuối dự án Bãi Vọt – Hàm Nghi thuộc địa phận xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà.

Điểm cuối dự án tại Km 568+496,07 khớp nối với điểm đầu dự án thành phần Vũng Áng – Bùng thuộc địa phận xã Kỳ Tân, huyện Kỳ Anh.

Về quy mô đầu tư, cả hai dự án thành phần được đề xuất đầu tư giai đoạn phân kỳ, quy mô 4 làn xe hạn chế với bề rộng nền đường 17m, bề rộng cầu là 17,5m.

Giai đoạn hoàn chỉnh, dự án sẽ được đầu tư quy mô theo quy hoạch mạng lưới đường bộ cao tốc Việt Nam được duyệt với quy mô mặt cắt ngang 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 120 km/h.

Sơ bộ tổng mức đầu tư dự án Bãi Vọt – Hàm Nghi ước tính hơn 7.600 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng ước hơn 5.300 tỷ đồng; Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư ước hơn 1.300 tỷ đồng.

Với dự án Hàm Nghi – Vũng Áng, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng hơn 9.700 tỷ đồng. Trong đó, chi phí xây dựng là ước tính hơn 6.900 tỷ đồng; Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư hơn 1.500 tỷ đồng.

Theo VietnamFinance