Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa tổ chức hội nghị công bố quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm lãnh đạo sở, ngành, địa phương cấp huyện.

Ông Lê Ngọc Huấn, Bí thư huyện ủy Hương Khê được điều động làm Giám đốc Sở TN&MT

Ông Lê Ngọc Huấn, Bí thư huyện ủy Hương Khê được điều động làm Giám đốc Sở TN&MT

Theo đó ông Lê Ngọc Huấn, Bí thư Huyện ủy Hương Khê được điều động đến nhận công tác tại Sở TN&MT kể từ ngày 19/10 để bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở này.

Đồng thời, luân chuyển ông Nguyễn Thanh Điện, Giám đốc Sở TN&MT đến nhận công tác tại Huyện ủy Hương Khê, chỉ định giữ chức Bí thư Huyện ủy Hương Khê nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Được biết, trong dịp này BTV Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã công bố 14 quyết định về luân chuyển, điều động, bổ nhiệm các lãnh đạo sở, ngành, địa phương cấp huyện.