Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định tạm đình chỉ công tác đối với ông Nguyễn Văn Đức – Trưởng phòng Quản lý bảo vệ rừng, để xác minh việc nhiều cây gỗ tự nhiên tại khoảnh 4, tiểu khu 325A, xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên, thuộc lâm phần do đơn vị quản lý, bị xâm hại.

Thời gian ông Đức bị tạm đình chỉ công tác là 30 ngày (kể từ ngày 25/8). Trong thời gian này ông Đức có trách nhiệm bàn giao công việc cho ông Phan Duy Khai – Phó Giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ.

Gần 1 ha rừng bị chặt phá. (Ảnh: B.T)

Gần 1 ha rừng bị chặt phá. (Ảnh: B.T)

Trước đó, ngày 17/8, Hạt Kiểm lâm huyện Cẩm Xuyên kiểm tra rừng tại khoảnh 4, tiểu khu 325A xã Cẩm Thịnh, phát hiện khu vực tiếp giáp giữa rừng trồng sau khai thác lần 2 và rừng tự nhiên có 15 cây bị cắt còn gốc, đường kính 18 – 20 cm, phần thân không còn tại hiện trường. Diện tích bị chặt phá khoảng 0,7 ha.