Theo đó, Đại đội dân quân pháo 76,2mm TX Kỳ Anh, thuộc Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh được thành lập với quân số 30 cán bộ, chiến sĩ từ 2 phường Kỳ Long và Kỳ Liên, được biên chế thành 2 trung đội với 4 khẩu đội. Các cán bộ, chiến sĩ có tuổi đời từ 18 đến 45 tuổi, có sức khoẻ và phẩm chất chính trị, đạo đức tốt.

Sau khi thành lập, Đại đội Dân quân pháo 76,2mm TX. Kỳ Anh có nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu và phối hợp với các lực lượng bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

Trao quyết định thành lập Đại đội Dân quân pháo binh 76,2 mm TX Kỳ Anh.

Trao quyết định thành lập Đại đội Dân quân pháo binh 76,2 mm TX Kỳ Anh.

Việc thành lập Đại đội Dân quân pháo binh 76,2mm TX. Kỳ Anh nhằm tăng thêm sức mạnh cho lực lượng vũ trang địa phương, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, góp phần tạo sự ổn định, phát triển kinh tế, xã hội, củng cố thế trận QP-AN trên địa bàn.

Theo Báo Dân Sinh