Khu đô thị Thạch Quý được quy hoạch trên diện tích 101.863m2 thuộc phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh.

Khu đô thị Thạch Quý được quy hoạch trên diện tích 101.863m2 thuộc phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh.

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh vừa công bố danh mục Dự án Khu đô thị Thạch Quý tại phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh với tổng chi phí thực hiện dự kiến 278,5 tỷ đồng.

Dự án được thực hiện trên khu đất 101.863 m2 tại phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh; thời gian thực hiện Dự án là 36 tháng. Dự án sẽ xây dựng các sản phẩm nhà ở như: nhà văn phòng, nhà thương mại dịch vụ có hạ tầng kỹ thuật đồng bộ. Nhà đầu tư có nhu cầu thực hiện Dự án nộp hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh trước 15h ngày 10/7/2022.

Một phần khu đất này vào giữ 2021 từng được CTCP ECO LAND đề xuất đầu tư dự án sân tập golf...

Một phần khu đất này vào giữ 2021 từng được CTCP ECO LAND đề xuất đầu tư dự án sân tập golf…

Theo tìm hiểu của VietnamFinance, dự án Khu đô thị Thạch Quý được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 ngày 04/11/2022 trên quy mô diện tích 99.984m2. Vị trí, phạm vi ranh giới được xác định, phía Bắc giáp khu dân cư hiện trạng và khu đất nông nghiệp; phía Nam giáp trường Ischool và khu dân cư hiện trạng; phía Đông giáp khu dân cư hiện trạng; phía Tây giáp Trường Đại học Hà Tĩnh (Trường Tài chính – Kinh tế cũ) và khu dân cư hiện trạng.

Mục tiêu tiêu của dự án nhằm hình thành khu đô thị, dịch vụ văn minh, hiện đại, đồng bộ, tạo môi trường sống ổn định lâu dài; phát triển quỹ đất đô thị, đáp ứng các nhu cầu khác của người dân, góp phần phát triển kinh tế – xã hội; tạo cơ sở pháp lý để thực hiện đầu tư xây dựng khu đô thị theo hướng đúng các quy định hiện hành…

Ngày 30/11/2021, dự án Khu đô thị Thạch Quý được Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải ký quyết định điều chỉnh quy hoạch chi tiết, theo đó sẽ hình thành khu đô thị văn minh, hiện đại, đồng bộ cho người dân góp phần phát triển kinh tế – xã hội khu vực; tạo cơ sở pháp lý để thực hiện đầu tư xây dựng khu đô thị và quản lý xây dựng theo quy hoạch…

Nay, dự án Khu đô thị Thạch Quý chính thức được công bố trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư.

Theo Văn Tuân ( Vietnamfinance)