Đoàn công tác của ADB vừa có buổi thực địa xây dựng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại TP. Hà Tĩnh (Ảnh: Báo hà Tĩnh)

Đoàn công tác của ADB vừa có buổi thực địa xây dựng đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu tại TP. Hà Tĩnh (Ảnh: Báo hà Tĩnh)

Theo đó, đoàn công tác của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) do ông Alexander David Nash – chuyên gia về phát triển đô thị (ADB) dẫn đầu vừa có buổi làm việc với UBND TP. Hà Tĩnh về dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh”.

Theo báo cáo của UBND TP. Hà Tĩnh, qua soát xét, đánh giá chung, với vai trò chức năng là đô thị trung tâm tỉnh lỵ, trung tâm vùng của đô thị loại II thì địa phương đang đối mặt nhiều thách thức tác động đến sự phát triển trong 5 – 10 năm tới như: quy mô đô thị hạn chế so với các đô thị của vùng khu vực Bắc Trung bộ; hệ thống hạ tầng kỹ thuật chưa đồng bộ, chưa đáp ứng tốc độ phát triển đô thị; sự kết nối của trung tâm đô thị đến khu vực phụ cận và các huyện, tỉnh vẫn còn hạn chế; hệ thống thoát nước chưa hoàn chỉnh dẫn đến tình trạng ngập lụt xẩy ra thường xuyên…

Trên cơ sở các ý kiến của Bộ KH&ĐT, Bộ Tài chính và các bộ có liên quan, UBND TP. Hà Tĩnh đã đề xuất dự án xây dựng đô thị TP. Hà Tĩnh đã được hoàn thiện với tên gọi là: “Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Hà Tĩnh”.

Dự án nhằm mục tiêu hỗ trợ phát triển cơ sở hạ tầng tích hợp, thích ứng với biến đổi khí hậu của thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận bằng các giải pháp giảm thiểu ngập lụt, phát triển giao thông liên kết vùng và các hỗ trợ kỹ thuật nhằm nâng cao đời sống người dân, phát triển đô thị bền vững, tạo động lực để phát triển kinh tế – xã hội toàn diện.

Dự kiến tổng mức đầu tư của dự án là hơn 142 triệu USD. Trong đó nguồn vốn vay ODA của ADB là hơn 100 triệu USD (chiếm 70,61%); còn lại là nguồn đối ứng từ ngân sách tỉnh.

Tại buổi làm việc với đoàn công tác ADB ngày 2/6/2022, Chủ tịch UBND TP. Hà Tĩnh Nguyễn Trọng Hiếu thông tin, đến nay dự án đã được các bộ, ngành Trung ương có ý kiến thẩm định đề xuất dự án. Dự kiến, sắp tới, Bộ KH&ĐT tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề xuất dự án.

Dự kiến các hạng mục dự án sẽ được triển khai thi công, xây dựng từ năm 2024 – 2029.

Dự án hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích ứng với biến đổi khí hậu TP Hà Tĩnh” dự kiến có tổng mức đầu từ hơn 142 triệu USD. Trong đó nguồn vốn vay ODA của ADB là hơn 100 triệu USD (chiếm 70,61%), còn lại là nguồn đối ứng từ ngân sách tỉnh. Dự án sẽ gồm 4 hợp phần chính. Trong đó,  hợp phần 1: Xây dựng hệ thống kênh và cống thoát nước hoàn chỉnh cho thành phố Hà Tĩnh hiện hữu; hợp phần 2: Mở rộng khả năng dự trữ và tiêu thoát nước cho thành phố Hà Tĩnh và vùng phụ cận phía Tây và Tây Nam;  hợp phần 3: Phát triển hệ thống đường giao thông kết nối khu vực thích ứng với biến đổi khí hậu và hợp phần 4: Hỗ trợ kỹ thuật và tăng cường năng lực (sử dụng vốn viện trợ không hoàn lại của ADB).