Trong năm 2020, dù đối mặt với đại dịch, Việt Nam cũng đã thu hút 28,5 tỷ USD vốn FDI.

Ông Takeo Nakajima, Trưởng đại diện Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO), đánh giá, tuy tổng vốn thu hút đầu tư nước ngoài Việt Nam năm 2020 chỉ tương đương 75% so với cùng kỳ năm 2019, nhưng là mức rất cao so với nhiều nước trong khu vực và trên thế giới.

Đặc biệt, với khả năng kiểm soát tốt tình hình dịch như hiện nay, dòng vốn FDI từ các chuỗi cung ứng toàn cầu sẽ dịch chuyển mạnh sang Việt Nam trong năm 2021.