Thông tin từ một lãnh đạo Tỉnh ủy Hà Tĩnh xác nhận, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa có văn bản báo cáo Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, Ủy ban Kiểm tra Trung ương và các bộ, ngành liên quan về việc thu hồi các quyết định thành lập Hội tướng lĩnh huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh).

“Qua soát xét nhận thấy hồ sơ thành lập Hội tướng lĩnh huyện Đức Thọ chưa đảm bảo các quy định, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Vì vậy UBND huyện Đức Thọ đã ban hành quyết định hủy bỏ các quyết định việc thành lập ban vận động, quyết định cho phép thành lập Hội tướng lĩnh huyện Đức Thọ”, báo cáo nêu.

Ngày 13/8, Hội tướng lĩnh huyện Đức Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất. (Ảnh HT)

Ngày 13/8, Hội tướng lĩnh huyện Đức Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất. (Ảnh HT)

Ngoài ra, báo cáo cũng cho biết đối với các tập thể, cá nhân liên quan trong việc tham mưu, quyết định thành lập Hội tướng lĩnh, Ban thường vụ Huyện ủy Đức Thọ sẽ kiểm điểm nghiêm túc.

Trước đó, ngày 13/8, Hội tướng lĩnh huyện Đức Thọ tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2022-2027, bầu 7 người vào Ban chấp hành hội.

Được biết, huyện Đức Thọ có 48 tướng lĩnh là con em quê hương và 8 tướng lĩnh là con rể.