Ban QLDA Thăng Long vừa có tờ trình gửi Bộ GTVT phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Bãi Vọt – Hàm Nghi thuộc dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025.

Theo đề xuất của đơn vị lập dự án, dự án thành phần Bãi Vọt – Hàm Nghi có điểm đầu tại Km479+117,20, khớp nối với dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Diễn Châu – Bãi Vọt; điểm cuối tại Km514+441,33, khớp nối với dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Hàm Nghi – Vũng Áng.
Đề xuất làm cao tốc Bãi Vọt- Hàm Nghi qua một số huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Đề xuất làm cao tốc Bãi Vọt -Hàm Nghi qua một số huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Tổng chiều dài dự án khoảng 35,3 km, đi qua các huyện Đức Thọ, Can Lộc, Thạch Hà của tỉnh Hà Tĩnh. Theo quy hoạch mạng đường bộ cao tốc Việt Nam được duyệt, quy mô mặt cắt ngang của dự án thành phần Bãi Vọt đến Hàm Nghi là 6 làn xe, bề rộng nền đường 32,25m, vận tốc thiết kế 120 km/h. Tuy nhiên để đảm bảo hiệu quả đầu tư, dự án sẽ thực hiện phân kỳ, trong đó giai đoạn 1 sẽ đầu tư 4 làn xe hạn chế, chiều rộng nền đường 17m, chiều rộng mặt cầu 17,5m.

Để đảm bảo an toàn khai thác, dự án có bố trí các điểm dừng xe khẩn cấp thiết kế tuân thủ điển hình áp dụng chung cho các dự án cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2021 – 2025.

Với quy mô đầu tư như trên, tổng mức đầu tư dự án thành phần Bãi Vọt – Hàm Nghi là 7.643,5 tỷ đồng; được đầu tư từ Vốn ngân sách Nhà nước. Thời gian thực hiện dự án cao tốc Bãi Vọt – Hàm Nghi là khởi công thi công năm 2022, hoàn thành năm 2026.

Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 gồm các đoạn Hà Tĩnh – Quảng Trị (267 km), Quảng Ngãi – Nha Trang (353 km) và Cần Thơ – Cà Mau (109 km), tổng chiều dài khoảng 729 km, đi qua địa phận 12 tỉnh, thành phố được chia thành 12 dự án thành phần vận hành độc lập.

Theo An Ninh Thủ Đô