Chiều 4.3, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tiến hành phiên họp thứ hai dưới sự chủ trì của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo Trần Thanh Mẫn.
Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận về Kế hoạch kiểm tra, giám sát công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Dự kiến từ ngày 15.3 đến ngày 13.4 sẽ bắt đầu đợt 1 kiểm tra, giám sát công tác bầu cử.
Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tổ chức 5 đoàn kiểm tra, giám sát công tác bầu cử. Mỗi đoàn kiểm tra giám sát tổ chức đi kiểm tra, giám sát tại 3 địa phương cấp tỉnh và 1 địa phương cấp huyện ở mỗi tỉnh.
Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị

Đoàn sẽ kiểm tra tập trung vào 8 nội dung bao gồm: việc quán triệt các văn bản chỉ đạo triển khai công tác bầu cử, việc hướng dẫn triển khai, tổ chức tập huấn các nội dung về chức năng, nhiệm vụ của MTTQ Việt Nam tham gia công tác bầu cử; hướng dẫn thực hiện các quy trình giới thiệu người ứng cử; công tác tuyên truyền về bầu cử; kết quả thực hiện các quy trình giới thiệu người ứng cử; việc hiệp thương, giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử…

Phát biểu tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn ghi nhận, đánh giá cao các ban đơn vị chuyên môn của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Hội đồng Bầu cử quốc gia, Ủy ban Thường vụ Quốc hội để triển khai công tác bầu cử; từ đó, tham mưu cho Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Các ban, đơn vị chuyên môn đã tham mưu cho Ban Chỉ đạo tổ chức các Hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác bầu cử và Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử; Hội nghị hướng dẫn quy trình giới thiệu người của các cơ quan Trung ương ứng cử đại biểu Quốc hội; Hội nghị giới thiệu người của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội và đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của cử tri tại cơ quan; bố trí cán bộ tiếp công dân và giải đáp hướng dẫn công tác bầu cử; sẵn sàng tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh về bầu cử.

Toàn cảnh Hội nghị

Thời gian tới, ông Trần Thanh Mẫn đề nghị, Ban Chỉ đạo tiếp tục thực hiện việc hướng dẫn, giải đáp cho các địa phương, các tổ chức thành viên về công tác bầu cử. Song song với đó, thực hiện quy trình, thủ tục giới thiệu người của cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên ứng cử đại biểu Quốc hội.

Nhấn mạnh việc tổ chức các đoàn giám sát phải thiết thực, tránh trùng lặp, ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, qua kiểm tra, giám sát phải phát hiện những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn triển khai công tác bầu cử ở địa phương, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để có biện pháp hướng dẫn, chỉ đạo hoặc kiến nghị cơ quan, tổ chức, đơn vị có trách nhiệm khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm cho cuộc bầu cử thực sự dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân.

Cùng với đó, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam sẽ tập trung chuẩn bị và tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ hai ở Trung ương; thực hiện quy trình lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú; theo dõi, đôn đốc việc xác minh các vụ việc do cử tri nêu đối với người ứng cử Đại biểu Quốc hội.

Các thành viên Ban Chỉ đạo công tác bầu cử Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chú trọng việc lưu giữ, tiếp nhận hồ sơ, rà soát tiêu chuẩn, điều kiện để đảm bảo đúng thời gian hoàn thành hồ sơ của người ứng cử ĐBQH, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam lưu ý.

Theo Daibieunhandan.vn – Giaoducthoidai.vn

(Link gốc: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/ngay-153-bat-dau-kiem-tra-giam-sat-cong-tac-bau-cu-BoxTLiUMR.html)