Đà Nẵng miễn 100% học phí cho học sinh - Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Đà Nẵng miễn 100% học phí cho học sinh – Ảnh: ĐOÀN NHẠN

Chiều 14-7, kỳ họp Hội đồng nhân dân TP Đà Nẵng đã thông qua tờ trình hỗ trợ học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông trong năm học 2022 – 2023.

Theo đó, mức hỗ trợ là 100% học phí theo mức thu học phí công lập năm học 2022 – 2023 do HĐND TP quy định. Hỗ trợ trong 9 tháng của năm học 2022 – 2023.

Đối tượng áp dụng gồm: Trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập. Trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông ngoài công lập. Không áp dụng đối với trẻ mầm non và học sinh phổ thông thuộc cơ sở giáo dục mầm non có vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Lương Nguyễn Minh Triết, chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng, cho biết mức hỗ trợ học phí này cho trẻ em mầm non và học sinh phổ thông nếu theo mức cũ thì bình quân mỗi năm hỗ trợ khoảng 92 tỉ đồng. Nhưng theo mức mới (nghị định 81), số tiền hỗ trợ bình quân lên đến gần 450 tỉ đồng, tăng hơn gấp 5 lần so với mức học phí hiện nay. “Chúng ta hỗ trợ khu vực học sinh công lập và kể cả học sinh ngoài công lập” – ông Triết nói.

Trước đó, năm học 2021 – 2022, Đà Nẵng cũng đã hỗ trợ 100% học phí đối với trẻ em mầm non và học sinh phổ thông do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.

Theo Tuổi Trẻ