Chiều 16/11, với 100% ĐBQH có mặt tán thành, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

100% ĐBQH tán thành thông qua Luật về phòng, chống HIV/AIDS
Kết quả biểu quyết thông qua Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS). Ảnh: Quang Vinh.

Trước đó, Báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS), bà Nguyễn Thúy Anh, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho biết, về thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV, có ý kiến đại biểu đề nghị quy định người có thẩm quyền thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính; có ý kiến đề nghị quy định ngay trong Luật trình tự, thủ tục thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV, nhưng cũng có ý kiến đề nghị giao Bộ trưởng Bộ Y tế.

Tiếp thu ý kiến đại biểu, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo bổ sung quy định người đứng đầu cơ sở xét nghiệm có trách nhiệm thực hiện việc thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính, đồng thời giao Bộ trưởng Bộ Y tế quy định hình thức, quy trình thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính và tiếp cận thông tin người nhiễm HIV.

Về đối tượng được thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính, có ý kiến đề nghị không quy định đối tượng “người chuẩn bị kết hôn”, đề nghị bổ sung “người chung sống như vợ chồng”.

Theo bà Thúy Anh, tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, dự thảo luật đã bỏ đối tượng “người chuẩn bị kết hôn”; bổ sung nghĩa vụ của người nhiễm HIV thông báo kết quả xét nghiệm HIV dương tính cho “người chung sống như vợ chồng” vào điểm b, khoản 2 Điều 4.

Về kinh phí xét nghiệm HIV tự nguyện để dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con, có một số ý kiến đại biểu đề nghị quy định rõ nguồn lực thực hiện chính sách xét nghiệm HIV miễn phí đối với phụ nữ mang thai tự nguyện xét nghiệm HIV. Về vấn đề trên, bà Thúy Anh cho biết, tiếp thu ý kiến đại biểu, để duy trì tính ưu việt của chính sách hiện hành, đồng thời bảo đảm tính khả thi, tính công bằng giữa các nhóm đối tượng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chỉ đạo chỉnh lý dự thảo Luật theo hướng quy định Quỹ bảo hiểm y tế và ngân sách nhà nước chi trả chi phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai theo chỉ định chuyên môn.

Theo Mai Loan – Việt Thắng – Daidoanket.vn

Link bài viết: http://daidoanket.vn/100-dbqh-tan-thanh-thong-qua-luat-ve-phong-chong-hivaids-523861.html