Thị xã Kỳ Anh. Ảnh: Anh Hoài

Gói thầu KA-PW-07 hệ thống thu gom nước thải (bao gồm trạm bơm trên tuyến và đấu nối hộ gia đình) có giá dự toán 434,108 tỷ đồng được Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) mời thầu theo hình thức lựa chọn nhà thầu thông qua đấu thầu rộng rãi trong nước đã thu hút 3 nhà thầu tham dự.

Theo Biên bản mở thầu, 3 nhà thầu tham gia gói thầu  này là Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng; Liên danh Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) – Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển kiến trúc đô thị và Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 – Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập – Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam.

Trong đó, Tổng công ty Xây dựng Bạch Đằng có giá dự thầu thấp nhất là 393,344 tỷ đồng, thấp hơn giá gói thầu 40,764 tỷ đồng, tương ứng giảm 9,3%.

Bản đồ tổng thể các hạng mục đầu tư của dự án

Nhà thầu chào giá thấp thứ hai là Liên danh Tổng công ty CP Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex) – Tổng công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng đô thị UDIC – Công ty CP Xây dựng và Đầu tư phát triển kiến trúc đô thị, với giá dự thầu 409,163 tỷ đồng, tương đương với tỷ lệ giảm giá 5,7%.

Nhà thầu tham dự còn lại là Liên danh Công ty CP Xây dựng số 5 – Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập – Tổng công ty Xây dựng Nông nghiệp Việt Nam, có giá dự thầu 433,996 tỷ đồng, vượt 0,025% so với giá gói thầu.

Cả 3 nhà thầu đều chào hiệu lực hồ sơ dự thầu 120 ngày, bảo đảm dự thầu trị giá 8,5 tỷ đồng, hiệu lực bảo đảm dự thầu 150 ngày, đồng thời đề xuất thời gian thực hiện hợp đồng 36 tháng.

Dự án phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án đô thị Kỳ Anh có tổng mức đầu tư 1.239,11 tỷ đồng; trong đó, vốn vay WB là 956,04 tỷ đồng, vốn đối ứng 283,07 tỷ đồng.

Dự án gồm có 2 hợp phần chính gồm: Hợp phần 1, xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giao thông đô thị; hợp phần 2, hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện đầu tư. Dự kiến thời gian thực hiện dự án bắt đầu vào cuối năm 2019 và kết thúc vào năm 2025.

Dự án triển khai sẽ tăng cường kết nối với sự phát triển đô thị tại các khu vực phát triển thông qua việc nâng cấp, mở rộng các tuyến giao thông; tạo mối liên kết giữa đô thị Kỳ Anh và KKT Vũng Áng nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển vùng; cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường, phòng chống ngập úng; tăng cường khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc đầu tư hồ điều hòa, nạo vét và kè các tuyến sông suối.

Dự án hoàn thành sẽ mang lại lợi ích trực tiếp cho hơn 85.000 người dân địa phương và hàng chục vạn công nhân lao động, doanh nghiệp hoạt động tại KKT Vũng Áng.

Văn Tuân (Nhà Đầu Tư)