Tổng số người dân từ 18 tuổi trở lên đăng ký tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn huyện Vũ Quang là 18.920 người.

Đến nay, số liều đã được tiêm mũi 1 và mũi 2 là 30.814 liều. Trong đó, tổng số người đã tiêm mũi 1 là 18.758/18.920 người, đạt 99,14%; tổng số người tiêm mũi 2 là 12.056/18.758 người, đạt 64,27%.

99,14% người dân Vũ Quang trên 18 tuổi đã được tiêm mũi 1 vắc-xin phòng COVID-19.

Phó Giám đốc Trung tâm Y tế Vũ Quang Trần Thị Hồng Đường cho biết: “Hiện nay, toàn huyện còn 6.702 người chưa tiêm mũi 2. Vũ Quang sẽ tiếp tục thực hiện tốt việc tiếp nhận và tổ chức tiêm chủng mũi 2 kịp thời cho các đối tượng khi có vắc-xin được phân bổ về nhằm tăng diện bao phủ vắc-xin.

Trước đó, đơn vị đã chỉ đạo các trạm y tế làm tốt công tác tuyên truyền tới tận người dân về tầm quan trọng của việc tiêm vắc-xin và “vắc-xin tốt nhất là vắc xin được tiêm sớm nhất”. Vì vậy, người dân rất ủng hộ và chủ động tiêm khi đến lượt, vắc-xin về đến đâu đều được trung tâm y tế và các trạm y tế tổ chức tiêm hết đến đó”.

Hiện nay, Hà Tĩnh đang triển khai tiêm vắc-xin COVID-19 đợt 14 cho người dân. Với tình hình dịch có chiều hướng phức tạp như hiện nay thì việc tiêm sớm, tiêm đủ liều vắc-xin sẽ góp phần thích ứng an toàn, linh hoạt với dịch bệnh.

Vì vậy, người dân cần chủ động tiêm khi đến lượt, không lựa chọn, chờ đợi vắc-xin mình mong muốn và tuân thủ 5K để phòng chống dịch hiệu quả.

Theo: Thu Hòa (Sở Y tế Hà Tĩnh)