Sáng 12/11, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên tháng 11/2020. Hội nghị đã thông tin một số nội dung quan trọng được nhân dân đặc biệt quan tâm. Hội nghị được tổ chức tại 530 điểm cầu trên cả nước.

Thông tin về chuyên đề “Kết quả đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020-2015”, tại Hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương cho biết, Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 đã hoàn thành dứt điểm và sớm hơn so với nhiệm kỳ trước đây và đạt kết quả tốt đẹp.

Theo đó, đại hội đại biểu 3 cấp hoàn thành vào ngày 29/10  đúng tiến độ. Công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội được triển khai thực hiện nghiêm túc đúng mục tiêu, yêu cầu đề ra. Qua đó, thể hiện quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn của các cấp ủy tổ chức Đảng và cán bộ đảng viên.

Cùng với đó, Dự thảo Báo cáo chính trị được các cấp chuẩn bị kỹ lưỡng, công phu, khoa học, nghiêm túc, chất lượng, sát thực tế, nhiệm vụ có tính khả thi cao. Điểm mới nổi bật, hầu hết các báo cáo chính trị tại Đại hội đảng bộ các cấp đã thể hiện rõ vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng, chú trọng làm sâu sắc đầy đủ hơn về xây dựng Đảng.

Báo cáo kiểm điểm của các cấp ủy đã bám sát chức năng, nhiệm vụ quy chế làm việc và đánh giá sát, đúng với tình hình. Công tác nhân sự đại hội có nhiều đổi mới, phát huy dân chủ, công tâm, minh bạch.

Thành công của Đại hội các cấp tạo ra khí thế mới, động lực mới, góp phần tăng cường sự đoàn kết thống nhất trong Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy tổ chức đảng và đảng viên củng cố khối đại đoàn kết toàn dân và tăng cường niềm tin của nhân dân đối với Đảng.

Qua đó, bác bỏ các quan điểm sai trái, luận điệu xuyên tạc về Đại hội của các thế lực thù địch, tổ chức phản động và các phần tử xấu.

Tại Hội nghị, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Lê Mạnh Hùng thông tin chuyên đề “Quán triệt nội dung Kết luận số 76-KL/TW, ngày 4/6/2020 Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành TƯ Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo TƯ về thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị”.

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ cũng có chuyên đề: “Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể có đối với tình hình quốc tế và khu vực”.

Theo N.Khánh – daidoanket.vn

Link bài viết: http://daidoanket.vn/ban-tuyen-giao-trung-uong-to-chuc-hoi-nghi-bao-cao-vien-523480.html