Theo đó, tại Bộ Quốc phòng sẽ giám sát trực tiếp đối với 2 doanh nghiệp là Tổng công ty 15 và Công ty TNHH MTV 16 có nguồn bổ sung vốn điều lệ từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp.

Ảnh minh họa.

Đối với Ngân hàng Nhà nước sẽ giám sát gián tiếp trong việc đầu tư bổ sung vốn điều lệ cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam từ thanh toán trái phiếu đặc biệt.

Bên cạnh đó, với một số bộ, ngành như Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch, Viện Hàn lâm khoa học và công nghệ thì Bộ Tài chính không lập kế hoạch giám sát do không nhận được báo cáo, các cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện giám sát theo quy định

Bộ Tài chính cho biết, đối tượng giám sát do bộ chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu thực hiện giám sát đối với các trường hợp phát sinh hoạt động đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp trong năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ có nguồn từ Quỹ Hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp, có nguồn từ thanh toán trái phiếu đặc biệt.

Các trường hợp khác, cơ quan đại diện chủ sở hữu chịu trách nhiệm thực hiện giám sát và gửi báo cáo để Bộ Tài chính tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Bộ Tài chính giao Cục Tài chính doanh nghiệp chủ trì, phối hợp với các cơ quan đại diện chủ sở hữu và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch theo quy định.

Theo Khánh Vân – Baodansinh.vn

(Link gốc: https://baodansinh.vn/bo-tai-chinh-se-giam-sat-hoat-dong-dau-tu-von-nha-nuoc-vao-doanh-nghiep-20210307222343629.htm)