Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp.

Ngày 23/2, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016 – 2021 của Chính phủ; việc chuẩn bị kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV. Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá, đây là một nhiệm kỳ rất thành công của Chính phủ. Trong hoàn cảnh rất khó khăn, phức tạp, Chính phủ đã vững vàng điều hành, quản lý để được những kết quả hết sức quan trọng và có ý nghĩa.

Cơ bản nhất trí những kết quả đạt được trong báo cáo Chính phủ nêu, Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh những điểm nổi bật của nhiệm kỳ qua. Theo Chủ tịch Quốc hội, dấu ấn rõ nhất là một Chính phủ rất năng động, sáng tạo, tích cực, chủ động trong công tác điều hành, quản lý của mình; thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ, quyền hạn theo đúng Hiến pháp và Luật Tổ chức Chính phủ. Chính phủ ngày càng thể hiện sự sự tôn trọng Quốc hội, các ĐBQH, các hoạt động của Quốc hội để hợp tác với nhau trong thực hiên nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Hiến pháp.

“Các thành viên Chính phủ rất tôn trọng Quốc hội, các ý kiến của ĐBQH, lắng nghe và nghiêm túc trong giải đáp, báo cáo giải trình. Tại các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội, Chính phủ đều rất nghiêm túc. Không còn cảnh đầu kỳ thì Bộ trưởng sang chơi, giữa kỳ Thứ trường lời phời cho qua, cuối kỳ Vụ trưởng ba hoa”- Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, quyền lực Nhà nước có 3 nhánh rõ ràng nhưng không có phân lập, dưới sự lãnh đạo của Đảng phải phối hợp chặt chẽ có phân công và có sự kiểm tra, kiểm soát quyền lực lẫn nhau và chúng ta đang đi đúng hướng tinh thần Hiến pháp và pháp luật. Chính phủ đã thể hiện rõ vai trò là cơ quan chấp hành của Quốc hội, luôn thực hiện nghiêm túc các yêu cầu của Quốc hội, các phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và quy định pháp luật. Trong xây dựng, hoàn thiện thể chế, Chính phủ nhiệm kỳ này đã rất quan tâm, đặc biệt là hệ thống pháp luật về kinh tế để tạo động lực, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Chính phủ nhiệm kỳ này đã có những chuyển biến mạnh mẽ, đã có những phiên họp của Chính phủ dành thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Trong giải quyết, quản lý điều hành các lĩnh vực văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ tương đối tốt, không nặng về kinh tế mà nhẹ về xã hội.

Bên cạnh đó, theo đánh giá của Chủ tịch Quốc hội thì Chính phủ đã quan tâm đến các vấn đề xã hội giáo dục, văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường, ổn định và nâng cao đời sống nhân dân với phương châm không để ai bị bỏ lại phía sau. Điều này được thể hiện rất rõ. Trong nhiệm kỳ Chính phủ cũng đã giữ vững được an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống một cách nhuần nhuyễn, hài hòa, mềm mỏng song rất hiệu quả.

Một thành công nổi bật nữa được Chủ tịch Quốc hội nhắc đến là thành công trong hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, đặc biệt là thực hiện vai trò năm Chủ tịch ASEAN, vai trò Ủy viên không thường trực của Liên hợp quốc, Hội nghị APEC, cuộc gặp Mỹ-Triều. Khi đất nước đứng trước hiểm họa thiên tai, dịch bệnh, Chính phủ đã xử lý nhanh và kiểm soát được tình hình, có nhiều giải pháp hiệu quả được nhân dân tin tưởng, bạn bè quốc tế ca ngợi. Lĩnh vực cải cách hành chính đạt nhiều kết quả tốt.

Bên cạnh những kết quả ấn tượng đạt được, Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý tình trạng những tồn tại, bất cập trong quản lý điều hành thường đổ thừa do hệ thống pháp luật chậm sửa đổi, bổ sung. Theo Chủ tịch Quốc hội, khi nói đến bất cập của hệ thống pháp luật phải chỉ rõ pháp luật chồng chéo thì chống chéo ở đâu, luật nào, điều khoản nào bởi nếu hệ thống pháp luật không tốt thì không thể điều hành tốt được.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị làm rõ hơn trong báo cáo về việc xử lý những tồn tại cũ còn chậm và thúc đẩy những cái mới chưa nhanh, trong đó có việc xây dựng các dự án trọng điểm quốc gia còn chậm. Việc tháo gỡ vướng mắc khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, giải quyết các điểm nghẽn còn chưa nhanh, chưa kịp thời. Đồng thời, cần phát huy vai trò của Bộ trưởng, người đứng đầu trước Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ trong hoạt động quản lý của từng lĩnh vực.

Chủ tịch Quốc hội nói: “Dưới góc độ là cơ quan giám sát tối cao, là Chủ tịch Quốc hội tôi rất ấn tượng về Thủ tướng, các Phó Thủ tướng và các thành viên Chính phủ, hoạt động rất đều tay, không lúng túng”.

Giai đoạn 2016-2021 Việt Nam đã tạo ra hơn 1.200 tỷ USD giá trị GDP

Tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã phát biểu giải trình thêm. Phó Thủ tướng cho biết: Trong giai đoạn 2016-2021 Việt Nam đã tạo ra hơn 1.200 tỷ USD giá trị GDP, quy mô nền kinh tế đạt hơn 340 tỷ USD, đứng trong 40 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Năng suất lao động cải thiện rõ nét, vượt mục tiêu đề ra 5%, đóng góp các nhân tố tổng hợp bình quân 5 năm đạt hơn 45,2%, vượt mục tiêu đề ra từ 30-35%. Tăng trưởng được cải thiện từ chiều rộng sang chiều sâu trên cơ sở ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ.

Phó Thủ tướng cũng cho biết, trong 5 năm qua, hơn 8 triệu việc làm mới được tạo ra, thu nhập bình quân người dân trong nhiệm kỳ qua đã tăng gần 145%. Vai trò của kinh tế tư nhân ngày càng được khẳng định, nhiều sản phẩm hàng hóa Việt Nam đã gia nhập chuỗi giá trị toàn cầu. An ninh lương thực được bảo đảm, công nghiệp chuyển biến sâu tỷ trọng hàng xuất khẩu. Từ đó tăng sức cạnh tranh của nền kinh tế Việt Nam trên thị trường thế giới.

Phó Thủ tướng cũng cho rằng, có được những kết quả trên chính là nhờ sự lãnh đạo của Đảng, sự giám sát của Quốc hội, sự đồng lòng của nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời của các đơn vị, tổ chức với Chính phủ trong công tác điều hành, quản lý.

Theo Việt Thắng – Daidoanket.vn

(Link gốc: http://daidoanket.vn/chu-tich-quoc-hoi-nguyen-thi-kim-ngan-toi-rat-an-tuong-ve-thu-tuong-va-cac-thanh-vien-chinh-phu-554039.html)