Như VietnamFinance đã thông tin, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) cho biết hồ sơ dự án cấp nước khu kinh tế Vũng Áng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng (thuộc Tập đoàn Hoành Sơn) không đủ điều kiện để tổ chức thẩm định trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác.

Chuyển đổi 1.107 ha đất rừng cho dự án của Hoành Sơn Group: Rà soát, đánh giá lại toàn diện

Chuyển đổi 1.107 ha đất rừng cho dự án của Hoành Sơn Group: Rà soát, đánh giá lại toàn diện

Bộ NN&PTNT cũng cho biết, qua kết quả rà soát hồ sơ dự án, đối chiếu với dữ liệu kiểm kê rừng và thông tin từ ảnh vệ tinh (các thời điểm ngày 26/4/2014 và ngày 23/8/2021) cho thấy tại một số vị trí trong phạm vi dự án có hiện trạng không phải đất trống, rừng tự nhiên nhưng báo cáo hiện trạng là đất trống và rừng trồng có dấu hiệu bị tác động.

Bộ NN&PTNT đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát, kiểm tra toàn bộ diện tích và hiện trạng rừng, làm rõ việc triển khai dự án đã tác động vào rừng hay chưa; xác định diện tích, vị trí các loại rừng đã bị tác động và xử lý vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật đối với tổ chức, cá nhân có liên quan; chịu trách nhiệm toàn diện trước pháp luật, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về tính chính xác của số liệu diện tích rừng, hiện trạng rừng đề nghị chuyển mục đích sử dụng để thực hiện dự án.

Ngày 5/10, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT Lê Quốc Doanh đã có kết luận về việc chuyển đổi mục đích sử dụng rừng để thực hiện dự án cấp nước Khu kinh tế Vũng Áng sau khi làm việc với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vũng Áng và lãnh đạo các sở ngành tỉnh Hà Tĩnh ngày 28/9/2021.

Theo đó, Bộ NN&PTNT giao Tổng cục Lâm nghiệp đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện quy mô diện tích rừng trong phạm vi thực hiện dự án theo từng loại rừng đặc dụng, phòng hộ, sản xuất. Trong đó yêu cầu tỉnh Hà Tĩnh làm rõ diện tích rừng đã tác động, giải phóng mặt bằng cho dự án và diện tích rừng còn lại đến thời điểm hiện tại.

Đối với diện tích rừng còn lại, đánh giá hiện trạng rừng tại thời điểm đề nghị chuyển mục đích sử dụng rừng, đảm bảo đúng hiện trạng, vị trí, đúng diện tích giữa hồ sơ và thực địa; cung cấp hồ sơ và tài liệu chứng minh kèm theo các nội dung trên.

Ngày 8/10, Tổng cục Lâm nghiệp cũng đã có văn bản gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh chỉ đạo rà soát, đánh giá toàn diện quy mô diện tích rừng trong phạm vi thực hiện dự án theo đúng ý kiến kết luận của Thứ trưởng Lê Quốc Doanh tại thông báo số 6378/TB-BNN-VP ngày 5/10/2021.

VietnamFinance tiếp tục cập nhật thông tin…

Theo: Nguyễn Phượng (VietNam Finance)