Theo đó, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức công bố quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Hiếu Thuận. Đây là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng công trình, hiện có 120 lao động trong đó có 70 lao động chính thức, số còn lại đang trong thời gian thử việc.

Tại lễ ra mắt, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã trao quyết định kết nạp 70 công nhân lao động vào tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Tiếp đó, Công đoàn các Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh cũng trao quyết định thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Hạo Lâm.

Thành lập CĐCS Công ty TNHH Hạo Lâm. Ảnh: CĐ.

Công ty TNHH Hạo Lâm được thành lập vào tháng 3.2020, là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bảo dưỡng, sửa chữa máy móc.

Sau một thời gian tuyên truyền tích cực, 30 công nhân lao động của công ty tự nguyện làm đơn xin gia nhập tổ chức Công đoàn.

Từ đầu năm đến nay, Công đoàn các Khu Kinh tế tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập được 8 công đoàn cơ sở, kết nạp 855 đoàn viên.

Theo: MAI ANH (Báo Lao Động)