Được biết, Công ty Điện lực Hà Tĩnh có lô tài sản, “Thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị điện thu hồi, ứ đọng kém mất phẩm chất không có nhu cầu sử dụng có chứa chất thải nguy hại với trị  giá khởi điểm 2.050.245.755 đồng. Để tiến hành thanh lý lô tài sản này, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã đăng thông tin lựa chọn nhà cung cấp dịch vụ đấu giá tài sản công khai trên trang tin điện tử của Công ty Điện lực Hà Tĩnh (https://pchatinh.npc.com.vn). Đồng thời, thông tin này cũng được đăng trên trang điện tử chuyên ngành đấu giá (https://dgts.moj.gov.vn/). Kết quả nhà thầu tham dự và đáp ứng đủ các yêu cầu trong hồ sơ mời thầu đó là Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông đô.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đăng Thông báo công khai  nội dung đấu giá tài sản trên mạng.

Ngày 15/12/2021, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã tiến hành ký hợp đồng với Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông đô về việc Ủy quyền bán đấu giá: “Thanh lý tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư thiết bị điện thu hồi, ứ đọng kém mất phẩm chất không có nhu cầu sử dụng có chứa chất thải nguy hại đợt 02 năm 2021”.

Tuy nhiên, trong quá trình giám sát việc thực hiện hợp đồng, căn cứ các điều khoản đã ký kết và điều 47 của luật đấu giá số 01/2016/QH14 17/11/2016, Công ty Điện lực Hà Tĩnh nhận thấy Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông Đô chưa thực hiện đúng một số điều khoản trong hợp đồng. Vì vậy, ngày 30/12/2021 Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có văn 3517/PCHT-TCKT-KHVT về việc đề nghị Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông đô dừng cuộc đấu giá theo hợp đồng đã ký. Đồng thời, cung cấp đầy đủ thông tin, hồ sơ theo các điều khoản của hợp đồng để thực hiện đúng theo quy chế của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, quy định của Nhà nước và pháp luật về đấu giá tài sản.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có văn bản số 206/PCHT-TCKT về việc đề nghị Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông đô

Sau đó, ngày 24/01/2022, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã có văn bản số 206/PCHT-TCKT về việc đề nghị Công ty Đấu giá hợp danh tài sản Đông đô phối hợp thực hiện thanh lý hợp đồng nói trên. Ngày 26/01/2022, hai bên đã thực hiện việc thanh lý hợp đồng. Hiện nay, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đang thực hiện các bước tiếp theo để tổ chức lựa chọn đơn vị cung cấp dịch vụ đấu giá nhằm thanh lý lô tài sản theo kế hoạch, sớm thu hồi vốn nộp về Tổng công ty Điện lực miền Bắc.

Như vậy có thể thấy trình tự, thủ tục mà Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã thực hiện là đúng theo quy chế của Tổng công ty Điện lực miền Bắc, các quy trình của luật đấu giá và quy định pháp luật Nhà nước.

Theo TH (Theo Doanhnghiepthuonghieu.vn)