Bên hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ kỳ vọng vào tân Bộ trưởng GD&ĐT và những đổi mới của ngành Giáo dục.

Đại biểu Trần Văn Lâm – Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang trao đổi bên hành lang Quốc hội.

* Đại biểu Trần Văn Lâm – Phó Trưởng đoàn Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang:

Giáo dục cần được ưu tiên nhiều hơn

Mỗi một nhiệm kỳ, hay mỗi giai đoạn đặt ra những nhiệm vụ chính trị khác nhau và cần phải có bộ máy con người cho tương xứng để triển khai thực hiện nhiệm vụ.  Tại Đại hội toàn quốc Đảng lần thứ XIII đã diễn ra thành công và đã có chiến lược, kế hoạch cho phát triển đất nước trong 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Những nhân sự lần này, đặc biệt là các tân Bộ trưởng được Quốc hội bầu đều là những nhân tố tiêu biểu, đủ năng lực, trình độ, phẩm chất, có sự tín nhiệm cao và đã đạt được sự đồng thuận, thống nhất rất cao trong Quốc hội.

Tôi tin tưởng rằng, những nhân tố này sẽ là những nhân tố căn bản, tạo cơ sở cho việc tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, cũng như tới đây là các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh của đất nước cho nhiệm kỳ tới và thời gian tới.

Riêng đối với ngành Giáo dục, thời gian qua đã có rất nhiều cố gắng, nỗ lực và thực hiện quyết tâm đổi mới căn bản toàn diện GD-ĐT; đồng thời thích ứng với tình hình mới như: chuyển đổi số, dạy – học trực truyến…

Trong nhiệm kỳ tới, nhiệm vụ của giáo dục cũng rất nặng nề; mong rằng ngành sớm có chiến lược cụ thể, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; phát triển GD-ĐT phải đi trước một bước; so với các lĩnh vực khác, giáo dục cần được ưu tiên nhiều hơn.

Để điều đó trở thành hiện thực, cần sự quan tâm, vào cuộc của các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương. Đây phải là quan điểm mang tính chiến lược, nhất quán của Đảng, Nhà nước và phải được quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc. Chúng ta đang trong quá trình phát triển, cần phải có những tìm tòi, đổi mới phù hợp với thực tiễn, với đặc điểm của từng địa phương, vùng miền.

Chúng tôi đã nghiên cứu hồ sơ rất kỹ và thấy yên tâm, tin tưởng rằng tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn có đủ năng lực, phẩm chất để giải quyết những thách thức đang đặt ra đối với ngành Giáo dục; đồng thời tiếp tục đẩy mạnh đổi mới căn bản, toàn diện GD-ĐT, để cùng với khoa học công nghệ,  Giáo dục trở thành lĩnh vực đi đầu phát triển của đất nước.

Đại biểu Quốc hội Đặng Ngọc Nghĩa (đoàn Thừa Thiên Huế)

* Đại biểu Quốc hội Đặng Ngọc Nghĩa (đoàn Thừa Thiên Huế):

Cần có chiến lược và hành động

Vừa qua, tôi thấy có nhiều đổi mới trong GD-ĐT, từ đổi mới phương pháp dạy – học cho đến thi cử. Làm Bộ trưởng Bộ GD&ĐT là rất khó, bởi ngành này liên quan đến mọi người, mọi nhà và toàn xã hội. Với kinh nghiệm trong quản lý giáo dục, với trình độ, năng lực, tôi tin đồng chí tân Bộ trưởng Bộ GD&ĐT sẽ có chiến lược và kế hoạch hành động riêng cho mình.

Theo tôi, Bộ trưởng cần tranh thủ ý kiến của chuyên gia; từ đó có những quyết sách đúng và trúng. Ngoài những nỗ lực, cố gắng của ngành Giáo dục, cần sự chung tay vào cuộc của các bộ ngành liên quan bằng những kế hoạch, đề án cụ thể để ngành giáo dục ngày càng phát triển, tiến kịp với thế giới.

Theo Minh Phong – Ngọc Trang/Giaoducthoidai.vn

(Link gốc: https://giaoducthoidai.vn/giao-duc/dai-bieu-quoc-hoi-dat-niem-tin-vao-doi-moi-giao-duc-va-dao-tao-SWvllllMR.html)