Hôm nay, 29/1, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tiếp tục làm công tác nhân sự.

Các đại biểu tiếp tục nghiên cứu về tiêu chuẩn, cơ cấu Ban Chấp hành; nghiên cứu danh sách ứng cử, đề cử và các hồ sơ nhân sự Ban Chấp hành khóa XIII. Sau đó, các đoàn sẽ có báo cáo về danh sách ứng cử, đề cử cho tiểu ban nhân sự.

Buổi chiều, các đại biểu nghe tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử; các đại biểu tiến hành thủ tục xin rút ứng cử, đề cử hoặc xin rút tên khỏi danh sách đề cử.

Trước đó, trong chiều qua (28/1), tại Đại hội, ông Phạm Minh Chính, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Uỷ viên chính thức và 20 đồng chí Uỷ viên dự khuyết.

Theo M.LOAN – H.VŨ – Q. VINH – V. MẠNH – Daidoanket.vn

(Link gốc: http://daidoanket.vn/dai-hoi-dang-lan-thu-xiii-hom-nay-cac-doan-se-bao-cao-danh-sach-ung-cu-de-cu-551559.html)