Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên họp.

Đó là yêu cầu của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại phiên thảo luận của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về các báo cáo của Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021, chiều 20/9.

Thông cáo báo chí về phiên họp này cho biết, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, những kết quả tích cực đạt được trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của hệ thống hành chính, hệ thống tư pháp đã góp phần ổn định trật tự xã hội, phục vụ thành công các sự kiện chính trị lớn của đất nước.

Các cơ quan đã chuẩn bị báo cáo rất cụ thể, sâu sắc, với nhiều số liệu, thể hiện những nội dung đổi mới và có so sánh so với các năm trước.

Báo cáo thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội rất chi tiết, đầy đủ, thẳng thắn, tập trung phân tích tình hình và đề ra các kiến nghị cụ thể cần tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện.

Theo Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, các báo cáo cho thấy tình hình khiếu nại, tố cáo trên cả nước số liệu có tăng, có giảm, công tác giải quyết cũng có những mặt tốt lên, có mặt còn chưa đạt chỉ tiêu đề ra; trong các khiếu nại, tố cáo cũng có khiếu nại, tố cáo đúng, có khiếu nại, tố cáo sai, có đúng một phần, có sai một phần. Do đó, đề nghị các cơ quan tiếp tục bổ sung số liệu, hoàn thiện báo cáo cho đầy đủ.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết, trong thời gian tới sẽ tiến hành giám sát chuyên đề về khiếu nại, tố cáo trong cả nước. Uỷ ban Thường vụ Quốc hội đề nghị các cơ quan Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao tiếp thu ý kiến thành viên Uỷ ban Thường vụ Quốc hội và ý kiến nêu trong báo cáo thẩm tra, làm rõ các báo cáo để trình Quốc hội xem xét, trong đó cần thể hiện đúng tinh thần như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chỉ đạo.

Đó là nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật, đánh giá đúng tình hình, nhận diện đúng vấn đề và làm rõ các số liệu của năm, có so sánh với các năm trước để thấy được bản chất của vấn đề, những việc tăng lên, giảm đi và các nguyên nhân cụ thể, cái gì do dịch bệnh Covid-19, cái gì do thể chế, do tổ chức thực hiện, do công tác phối hợp, do chế tài chưa nghiêm, chưa đồng bộ và đề ra các giải pháp phải căn cơ, khả thi, tạo được chuyển biến mới trong thời gian tới.

Chủ tịch Quốc hội còn yêu cầu, các số liệu đưa ra phải thống nhất về cách thống kê trong cả nước, thống nhất cách báo cáo, thời điểm đánh giá, thống nhất nhận định và có một số số liệu cần phải có mẫu chung, mẫu đánh giá, phiếu đánh giá chung cho cả nước. Hiện nay các cơ quan bước đầu đã có cơ sở dữ liệu và đều khẳng định số liệu chính xác, nhưng cũng cần phải rà soát thêm và cập nhật cho đủ.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đề nghị các cơ quan tiếp tục phối hợp với các cơ quan Quốc hội chuẩn bị tốt các nội dung để phục vụ Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội và nghiên cứu kiến nghị các giải pháp căn cơ cả trước mắt và lâu dài, đồng thời phối hợp nối mạng xây dựng cơ sở dữ liệu chung để theo dõi tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo trong cả nước.

Phó chủ tịch Nguyễn Khắc Định lưu ý các báo cáo cần có đánh giá sâu hơn về nhận định tình hình mới sau dịch Covid-19, đồng thời có giải pháp chủ động phòng ngừa để khắc phục hạn chế tối đa không để tích tụ trở thành điểm nóng. Cần có các biện pháp tổ chức thực hiện, hướng dẫn chi tiết các biện pháp kiểm tra, đôn đốc, giám sát và các chế tài bảo đảm sự công bằng.

Trước đó, báo cáo tại phiên họp thẩm tra của Uỷ ban Tư pháp của Quốc hội, Chánh án Toà án nhân dân Tối cao cho biết, trong năm 2021 tình hình khiếu nại, tố cáo vẫn diễn biến phức tạp.

10 tháng đầu năm 2021(số liệu tính từ 1/10/2020 đến 31/7/2021) các toà án đã nhận được 21.804 đơn thư các loại. Số đơn mới thụ lý có 6.895 đơn/vụ đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm. 4.408 đơn khiếu nại đối với các quyết định tố tụng và hành vi tố tụng của chánh án, phó chánh án và thẩm phán, 79 đơn tố cáo đối với cán bộ toà án…

Theo Nguyễn Lê

Nguồn: Báo Đầu tư