Sáng 6/4, căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã chính thức miễn nhiệm đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Phó Chủ tịch nước; một số Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Bà Võ Thị Ánh Xuân. Ảnh: Quang Vinh.

Trong đầu giờ sáng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh. Sau đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo Quốc hội kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về việc miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Tiếp đến, Quốc hội miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quốc hội đã biểu quyết thông qua các Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng kiểm toán Nhà nước.

Cụ thể, Nghị quyết về việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch nước đối với bà Đặng Thị Ngọc Thịnh được Quốc hội thông qua với 93,96% ĐBQH có mặt tán thành. Tương tự Nghị quyết về việc miễn nhiệm một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội (gồm các ông: Phan Thanh Bình; Phan Xuân Dũng; Nguyễn Văn Giàu; Nguyễn Hạnh Phúc; Trần Văn Túy) được Quốc hội thông qua với 93,33 % ĐBQH có mặt tán thành.

Bên cạnh đó, Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội (gồm các ông: Phan Thanh Bình; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng; Phan Xuân Dũng, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học công nghệ và môi trường; Nguyễn Văn Giàu, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại; Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Trần Văn Túy, Trưởng Ban Công tác đại biểu) được Quốc hội thông qua với 93,33% ĐBQH có mặt tán thành.

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm Tổng Thư ký Quốc hội đối với ông Nguyễn Hạnh Phúc cũng được Quốc hội thông qua với 93,54 % ĐBQH có mặt tán thành.

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị về việc miễn nhiệm Tổng kiểm toán Nhà nước đối với ông Hồ Đức Phớc được Quốc hội thông qua với 93,54 % ĐBQH có mặt tán thành.

Sau đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước. Ủy ban Thường vụ Quốc hội trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự để bầu Phó Chủ tịch nước, một số ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Được biết người được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Phó Chủ tịch nước là bà Võ Thị Ánh Xuân. Bà Xuân là Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh An Giang.