Bệnh viện Vinmec thuộc Vingroup. Ảnh: Vinmec

Bệnh viện Vinmec thuộc Vingroup. Ảnh: Vinmec

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh – Đặng Ngọc Sơn vừa ký quyết định số 634/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của Dự án “Bệnh viện Vinmec Thiện Tâm Hà Tĩnh tại phường Thạch Quý và xã Thạch Hưng, TP. Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh”.

Theo quyết định, Công ty Cổ phần Bệnh viện Đa khoa quốc tế Vinmec chịu trách nhiệm niêm yết công khai quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án theo đúng quy định của pháp luật; Thực hiện nghiêm túc nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt; Quyết định Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án là căn cử để cơ quan nhà nước kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các yêu cầu để bảo vệ môi trường của dự án…

Trước đó, như VietnamFinamce đã thông tin, dự án Bệnh viện Vinmec Thiện Tâm Hà Tĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho Công ty Cổ phần Bệnh viện đa khoa quốc tế Vinmec (thuộc Tập đoàn Vingroup) theo quyết định  số 54/QĐ-UBND ngày 18/8/2021.

Dự án Bệnh viện Vinmec Thiện Tâm Hà Tĩnh có quy mô 300 giường bệnh được đầu tư xây dựng trên diện tích 3,7ha tại đường Hải Thượng Lãn Ông thuộc phường Thạch Quý, TP. Hà Tĩnh.

Tổng mức đầu tư khoảng 728 tỷ đồng. Trong đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp là 145,5 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 20%); vốn huy động khác 582,3 tỷ đồng (chiếm 80%).

Thời hạn hoạt động dự án là 50 năm kể từ ngày có quyết định chủ trương đầu tư. Theo kế hoạch, Bệnh viện Vinmec Thiện Tâm Hà Tĩnh sẽ hoàn thành và đưa đi vào hoạt động trong quý I/2023.

UBND tỉnh Hà Tĩnh giao các sở, ngành, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc Chủ đầu tư triển khai dự án đúng tiến độ và quy định của pháp luật, hỗ trợ các hồ sơ thủ tục, nắm bắt kịp thời những khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong quá trình thực hiện dự án.

Theo Vietnamfinance