Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực - Tiểu dự án Đô thị Kỳ Anh gồm 5 gói thầu xây lắp chính, trong đó, 2 gói đã chọn xong nhà thầu, 3 gói đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án Đô thị Kỳ Anh gồm 5 gói thầu xây lắp chính, trong đó, 2 gói đã chọn xong nhà thầu, 3 gói đang trong quá trình đánh giá hồ sơ dự thầu. Ảnh minh họa: Nhã Chi

Tháng 4/2021, UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án Đô thị Kỳ Anh, gồm 5 gói thầu xây lắp chính, với thời gian thi công từ 12 – 36 tháng. Theo đó, giao Ban Quản lý dự án xây dựng thị xã Kỳ Anh đại diện chủ đầu tư, chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà thầu.

Mới đây, 2 trong số 5 gói thầu xây lắp chính đã được công bố kết quả lựa chọn nhà thầu. Trong đó, nhà thầu trúng Gói thầu KA-PW-01 Nâng cấp cải tạo hồ Thủy Sơn (dự toán 24,118 tỷ đồng) là Liên danh Công ty CP Xây dựng 68 Hà Tĩnh – Công ty CP Xây lắp và Thương mại Trường Thành, với giá trúng thầu là 24,096 tỷ đồng, giảm 0,09% so với dự toán gói thầu. Đây cũng là nhà thầu duy nhất tham dự gói thầu này.

Còn tại Gói thầu KA-PW-02 Đường kết nối đô thị trung tâm, đoạn 1 từ Km0 – Km2+00 (dự toán 118,409 tỷ đồng) ghi nhận sự tham dự của 2 liên danh nhà thầu. Trong đó, Liên danh Công ty CP Xây lắp và Thương mại Hùng Cường – Công ty TNHH Đại Hiệp trúng thầu với giá 117,781 tỷ đồng, giảm 0,5% so với giá dự toán. Nhà thầu tham dự còn lại là Liên danh Công ty CP Công trình 207 – Công ty CP Cầu 3 Thăng Long dù chào giá thấp hơn (111,895 tỷ đồng), song sớm bị loại ở vòng đánh giá kỹ thuật.

3 gói thầu xây lắp còn lại đang được đánh giá hồ sơ dự thầu, sau khi đóng/mở thầu lần lượt vào trung tuần tháng 6 và tháng 7 vừa qua.

Cụ thể, ngày 15/7, 2 gói thầu thuộc Tiểu dự án được mở thầu, mỗi gói thầu ghi nhận sự tham dự của một liên danh nhà thầu. Theo đó, tại Gói thầu KA-PW-04 Kè kết hợp đường bờ trái (bờ Bắc) sông Trí (dự toán 59,263 tỷ đồng), Công ty CP Đầu tư và Xây dựng công trình 468 – Công ty CP Xây dựng Hồng Ngọc – Công ty CP Phát triển công nghiệp – Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh dự thầu với giá 59,155 tỷ đồng.

Tại Gói thầu KA-PW-05 Kè kết hợp đường bờ phải (bờ Nam) sông Trí (dự toán 58,15 tỷ đồng), Liên danh Công ty CP Xây dựng thương mại Bắc Á – Công ty CP Phát triển công nghiệp – Xây lắp và Thương mại Hà Tĩnh – Công ty TNHH Vĩnh Phúc chào giá 58,125 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 17/6, Biên bản mở Gói thầu KA-PW-07 Hệ thống thu gom nước thải (dự toán 434,108 tỷ đồng) ghi nhận sự tham dự của 3 nhà thầu “tên tuổi” ngành nước, trong đó mức giảm giá cao nhất lên tới trên 40 tỷ đồng.

Trong buổi làm việc với đoàn công tác của Nhà tài trợ – Ngân hàng Thế giới vào tháng 5 vừa qua, UBND thị xã Kỳ Anh cho biết, quá trình triển khai bước đầu của Tiểu dự án phát sinh một số vướng mắc liên quan đến quy trình, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt dự toán các gói thầu tư vấn làm kéo dài thời gian. Bên cạnh đó, tình hình lũ lụt diễn ra trên địa bàn cũng khiến cho quá trình thực hiện một số công việc bị gián đoạn. Đến nay, Tiểu dự án đã cơ bản hoàn tất các thủ tục pháp lý, thiết kế bản vẽ thi công và các báo cáo thành phần. Dự kiến đến hết năm 2021 sẽ tập trung thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hoàn tất công tác đấu thầu, trao thầu gói thầu giám sát thi công và xây lắp.

Dự án Phát triển tổng hợp các đô thị động lực – Tiểu dự án Đô thị Kỳ Anh có tổng mức đầu tư quy đổi 1.239,118 tỷ đồng, trong đó, vốn vay Ngân hàng Thế giới là 956,048 tỷ đồng, vốn đối ứng trong nước tương đương 283,07 tỷ đồng. Dự án gồm 2 hợp phần: Hợp phần 1 – Xây dựng hạ tầng kỹ thuật và giao thông đô thị; Hợp phần 2 – Hỗ trợ kỹ thuật và thực hiện (không bao gồm các công việc xây lắp), với thời gian thực hiện từ năm 2019 – 2025.

Theo: Đấu Thầu