Không chỉ Hà Nội, tình trạng chậm trễ trong việc cải tạo chung cư cũ dường như đã quá quen với người dân các thành phố lớn trong cả nước.

Nhiều nguyên nhân dẫn đến sự chậm trễ này, mà đặc biệt theo giới chuyên gia, trong Luật Nhà ở, Nghị định 101/2015/NĐ-CP là căn cứ pháp lý quan trọng để thực hiện cải tạo xây mới chung cư cũ, song tại Nghị định này vẫn còn tồn tại những khó khăn, vướng mắc khiến việc cải tạo chung cư cũ không được suôn sẻ.

Đơn cử như quy định cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư phải được triển khai theo nguyên tắc toàn khu; phải có kết quả kiểm định chất lượng là nhà chung cư nguy hiểm (cấp độ D) mới đưa vào kế hoạch cải tạo, xây dựng mới; chưa quy định những chính sách cụ thể về bồi thường hỗ trợ tái định cư, tạm cư và phân cấp cho chính quyền địa phương cấp huyện thực hiện…

Thành phố Hà Nội mới đây tiếp tục đưa ra Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn, xác định trong giai đoạn 2021-2025 sẽ tiến hành tổng rà soát, điều tra, hoàn tất các thủ tục pháp lý các chung cư cũ trên địa bàn.

Cụ thể, từ năm 2021-2022, sẽ thực hiện kiểm định 126 chung cư có tình trạng kỹ thuật mức 2 đã được thành phố chấp thuận (83 nhà thuộc các khu; 43 nhà độc lập, đơn lẻ); rà soát, kiểm định 19 khu chung cư cũ đã báo cáo ý tưởng quy hoạch (có nhà nguy hiểm cấp D, cấp C cận D).

Đáng chú ý sẽ phân cấp cho UBND cấp huyện tổ chức thực hiện lựa chọn đơn vị kiểm định chung cư cũ độc lập, đơn lẻ trên địa bàn theo kế hoạch; gửi kết quả về Sở Xây dựng để tổng hợp, xây dựng, bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Đồng thời ban hành Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ giai đoạn 2021-2025 đối với các chung cư cũ đã có kết quả kiểm định để triển khai thực hiện quy trình dự án đầu tư; Kế hoạch và bố trí nguồn vốn ngân sách lập các đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, tổng mặt bằng, đề án; Đề án cũng nêu rõ việc lựa chọn nhà đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng và bồi thường, hỗ trợ tái định cư…

Như vậy, công việc cải tạo chung cư cũ dường như mới lại bắt đầu…

Theo An Bình – Daidoanket.vn

(Link gốc: http://daidoanket.vn/duong-nhu-moi-bat-dau-5640333.html)