Theo Luật sư Nguyễn Ngọc Lan (Đoàn Luật sư Hà Nội), người nào dùng các thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc, lợi dụng hoặc ép buộc gây trở ngại cho việc bầu cử sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi.

Luật sư Nguyễn Ngọc Lan cho biết,  theo Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, mỗi cử tri khi nhận được phiếu sẽ phải tiến hành bầu ngay tại địa điểm bầu. Mỗi cử tri khi cầm phiếu bầu thì việc bầu ai chỉ một mình cử tri đó được biết và tất cả những người khác điều không được biết.

Cử tri khi đến địa điểm bầu cử nhận phiếu bầu phải tiến hành chọn lựa các ứng viên mà mình tâm đắc và bầu ngay tại đó chứ không được cầm phiếu đem về rồi sau đó lại quay trở lại.

Ngày bầu cử là vào ngày Chủ nhật (ngày 23/5), thời gian bắt đầu từ 7h sáng cho tới 19h tối. Trong những trường hợp thực tế có thể sớm hơn, nhưng thời gian bầu cử bắt đầu không được trước 5h sáng và kết thúc không được sau 21h cùng ngày.

Vẫn theo Luật sư Nguyễn Ngọc Lan, để cuộc bầu cử đạt kết quả và đảm bảo được yếu tố dân chủ hợp pháp, đảm bảo được quyền bình đẳng của các cử tri và cũng đảm bảo trật tự an toàn, an ninh, mọi công dân phải chấp hành nghiêm tất cả những quy định của pháp luật về bầu cử để đảm bảo ngày bầu cử sẽ được diễn ra suôn sẻ. Nội quy của phòng bỏ phiếu được tổ bầu cử niêm yết ở ngay tại phòng bỏ phiếu.

Nội dung gồm: Phải chấp hành đúng các nguyên tắc và đảm bảo là tự mình bỏ phiếu chứ không nhờ người khác bỏ phiếu; tất cả các cử tri khi đến phòng bỏ phiếu cần xếp hàng theo sự hướng dẫn của tổ bầu cử và đảm bảo phải có vị trí để dành cho người khuyết tật hoặc người già để thuận tiện hơn trong quá trình bầu cử; Nghiêm cấm việc vận động bầu cử tại nơi bỏ phiếu dưới bất kỳ hình thức nào; Không mang vũ khí hoặc chất gây nổ vào trong khu vực bỏ phiếu. Những người không có nhiệm vụ thì không được vào trong phòng bỏ phiếu; các thành viên của tổ bầu cử, những người phục vụ bầu cử phải đeo phù hiệu để dễ nhận diện. Khi cử tri bỏ phiếu xong, tổ bầu cử có trách nhiệm đóng dấu đã bỏ phiếu vào thẻ cử tri, thẻ cử tri đó chỉ có giá trị trong một lần bỏ phiếu.

“Ngoài ra, những người nào dùng các thủ đoạn lừa gạt, mua chuộc, lợi dụng hoặc ép buộc gây ra sự trở ngại cho việc bầu cử sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật tùy vào mức độ nghiêm trọng của hành vi, có thể bị phạt vi phạm hành chính cho tới truy cứu trách nhiệm hình sự”- Luật sư Nguyễn Ngọc Lan cho biết.