Hoàn thiện báo cáo gửi ra Bộ Công an

Ngày 13/10, ông Hoàng Anh Đức – Phó Chủ tịch UBMTTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh cho biết, tỉnh này đã hoàn thiện báo cáo bằng văn bản gửi ra Bộ Công an liên quan đến việc cứu trợ lũ lụt của ca sỹ Thủy Tiên tại địa phương này trong năm 2020.

Vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên trao quà cứu trợ cho người dân ở Nghệ An.

Qua rà soát về việc cứu trợ của ca sỹ Thủy Tiên trên địa bàn từ số tiền, cách làm và sự xác nhận của địa phương xã thì thấy cơ bản là đảm bảo như sự xác nhận của UBMTTQ tỉnh Hà Tĩnh vào năm 2020.

Hà Tĩnh báo cáo số liệu thế nào lên Bộ Công an việc từ thiện của Thủy Tiên? - Ảnh 1.

Vợ chồng ca sỹ Thủy Tiên về trao quà cho người dân ở Hà Tĩnh sau đợt lũ lụt năm 2020.

Cụ thể, ca sỹ Thủy Tiên đã về tỉnh Hà Tĩnh trao quà cứu trợ cho 5 huyện thành thị gồm: TX. Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, TP. Hà Tĩnh, Cẩm Xuyên, Thạch Hà trong 2 đợt. Đợt 1 trong ngày 27/10/2020 và đợt 2 là ngày 1/11/2020.

Tổng số tiền ca sỹ Thủy Tiên đã trao cho người dân trên địa bàn là hơn 40 tỷ đồng. Trong đó 20 tỷ là xây 10 căn nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các địa phương thường xuyên ngập lụt và số tiền trao trực tiếp là 20.295.500 nghìn đồng trao cho 2.066 hộ dân.

Thời điểm hiện nay qua rà soát thì mức hỗ trợ cho các hộ dân cơ bản là 10 triệu đồng, có một ít hộ dân là mức tiền thấp hơn. Việc thấp hơn thì do đoàn đi qua mà thấy không khổ, không khó khăn lắm thì họ tự bớt tiền phát“, ông Đức nói và cho biết, thời gian phát tiền ngắn và cũng do không có yêu cầu của đoàn nên người dân không ký nhận trong danh sách. Tuy nhiên danh sách nhận tiền bao nhiêu đều có sự xác nhận của chính quyền xã.

Hà Tĩnh báo cáo số liệu thế nào lên Bộ Công an việc từ thiện của Thủy Tiên? - Ảnh 2.

Ngoài trao hơn 20 tỷ đến tay người dân, ca sỹ Thủy Tiên hỗ trợ 20 tỷ đồng để Hà Tĩnh xây 10 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh lũ tại các xã thường xuyên ngập lụt.

Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khi đoàn ca sỹ Thủy Tiên về trao quà trực tiếp đến tay người dân. Thông qua các thông tin báo cáo về các đoàn từ thiện thì chính quyền địa phương có sự phối hợp và chứng kiến.

Trong điều kiện người dân đang bị thiệt hai do lũ lụt mà có đoàn thiện nguyện về trao quà hỗ trợ, cúng giống như các đoàn thiện nguyện bình thường khác thì chính quyền có sự phối hợp như lập danh sách đối tượng ảnh hưởng, lập phiếu nhận quà, hỗ trợ đoàn di chuyển, bố trí điểm phát quà, đảm bảo an ninh trật tự. Chính quyền tham gia phối hợp và có sự chứng kiến.

Sau khi trao quà thì đoàn thiện nguyện họ có trao đổi, đề xuất. Với tư cách là đầu mối vận động, phối hợp với các đoàn thiện nguyện thì, ủy ban mặt trận các cấp đều phải có trách nhiệm tổng hợp số liệu đã ủng hộ cho bà con, trong đó có đoàn ca sỹ Thủy Tiên“, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Hà Tĩnh nói.

“Ca sỹ Thủy Tiên đã kêu gọi nguồn lực hỗ trợ rất nhiều và rất kịp thời, rất thiết thực”

Lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc tỉnh Hà Tĩnh cho biết, qua rà soát cho thấy cũng có nhiều hộ dân được nhận quà không nằm trong danh sách ban đầu mà chính quyền xã lập ra, nên không có trong tổng hợp báo cáo. Trường hợp này do khi đoàn ca sỹ Thủy Tiên đi trao quà và thấy những hộ dân này khó khăn nên đã tự hỗ trợ thêm. Số lượng hộ nhận thêm này cũng không nhiều lắm.

Hà Tĩnh báo cáo số liệu thế nào lên Bộ Công an việc từ thiện của Thủy Tiên? - Ảnh 3.

Các nhà cộng đồng kết hợp tránh lũ đã triển khai xây xong và đưa vào sử dụng từ nhiều tháng trước.

Năm 2020, hậu quả lũ lụt rất là lớn và việc khắc phục hết sức vất vả. Có nhiều đoàn thiện nguyện đã về cứu trợ. Trong đó thì có đoàn từ thiện của ca sỹ Thủy Tiên đã kêu gọi nguồn lực hỗ trợ rất nhiều và rất kịp thời.

Phải khẳng định rằng việc ca sỹ Thủy Tiên thực hiện cứu trợ ủng hộ cho bà con người dân trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh là có thực hiện và đây là một việc rất thiết thực.

Hà Tĩnh báo cáo số liệu thế nào lên Bộ Công an việc từ thiện của Thủy Tiên? - Ảnh 4.

Việc cứu trợ của Thủy Tiên trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh rất kịp thời, thiết thực và bà con người dân rất cảm ơn.

Quà rà soát về việc cứu trợ của ca sỹ Thủy Tiên, từ số tiền, cách làm và sự xác nhận của địa phương thì thấy đó cơ bản là đảm bảo như sự xác nhận của UBMTTQ tỉnh trước đây.

Trong điều kiện khó khăn, lũ lụt xảy ra như vậy, mất mát rất là lớn mà có một nguồn lực hỗ trợ kịp thời và có số lượng kinh phí để bà con khắc phục thì bà con rất là cảm động“, Phó Chủ tịch MTTQ tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ và cho biết, từ trước và đến thời điểm hiện tại thì người dân trên địa bàn không có ý kiến vào ra vì về việc cứu trợ này và lấy rất là cảm ơn. Người dân có nguồn kinh phí để khắc phục được khó khăn ngay tức thời.

Theo: Ngọc Tú (Doanh nghiệp và Tiếp thị)