Quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 trong điều kiện nhiều khó khăn do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và kéo dài. Trước những khó khăn thách thức đặt ra, cả hệ thống chính trị tỉnh Hà Tĩnh đã bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát triển kinh tế. Xác định giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo sự tăng trưởng của nền kinh tế, thời gian qua, Hà Tĩnh đã có nhiều biện pháp đẩy nhanh tiển độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021.

Hà Tĩnh đã và đang quyết liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công phấn đấu công tác giải ngân những tháng còn lại của năm 2021 ở mức cao nhất.

Ông Trần Việt Hà – Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh cho biết: Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã giao sớm nguồn vốn chi tiết cho các dự án, tập trung chỉ đạo, quyết liệt, thường xuyên đôn đốc các sở, ngành, chức năng hướng dẫn công tác thực hiện và giải ngân vốn. Cùng với đó, tỉnh cũng đã tổ chức các cuộc họp, hội nghị chuyên đề bàn các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 và tỉnh cũng đã có nhiều văn bản chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, chủ đầu tư thực hiện”.

Thực hiện Công điện 1082/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập Tổ công tác đặc biệt thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công do Chủ tịch UBND tỉnh là người đứng đầu để thường xuyên lãnh đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát, xử lý các điểm nghẽn trong việc thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt cao hơn bình quân chung của cả nước

Nhờ triển khai quyết liệt các giải pháp giải ngân vốn đầu tư công, đến hết tháng 9/2021, tổng giá trị giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh đến hết ngày 30/9/2021 đạt 6.743 tỷ đồng, bằng 71,6% kế hoạch, cao hơn so với bình quân chung cả nước (cả nước ước đạt 47,38%).

Tuy vậy, tiến độ triển khai và giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn nhìn chung vẫn còn chậm và chưa đạt yêu cầu đề ra. Nếu loại trừ khoản vốn bố trí thu hồi ứng trước thì tỷ lệ giải ngân đạt 61,1% kế hoạch, thấp hơn so với cùng kỳ. Trên địa bàn tỉnh còn 213 dự án và 48 đơn vị, chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân đạt dưới 70% kế hoạch; trong đó, có 85 dự án chưa giải ngân, chưa đảm bảo tỷ lệ giải ngân theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 235/TB-UBND ngày 11/7/2021.

Quyết tâm thực hiện công tác giải ngân vốn đầu tư công những tháng còn lại của năm 2021 ở mức cao nhất, ông Võ Trọng Hải – Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết: Các sở ngành, cơ quan chuyên môn cần thẳng thắn nhìn nhận rõ những “nút thắt” và có giải pháp tháo gỡ cho các địa phương, các chủ đầu tư, nhà thầu thi công. Một số sở, ngành còn có cán bộ biểu hiện gây phiền hà, khó khăn trong giải quyết thủ tục hành chính, thẩm định hồ sơ; một số địa phương chưa bám sát dự án, chưa quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng… Đây là những “nút thắt” cần thẳng thắn nhìn nhận và phải tháo gỡ ngay. Cán bộ nào còn biểu hiện gây khó khăn, lừng chừng, gây chậm trễ phải luân chuyển, kỷ luật”.

Cùng với đó, thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; cá thể hóa trách nhiệm đến từng cá nhân. Đề cao kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án, nhà thầu cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ giao vốn, giải ngân vốn; có chế tài xử lý nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân yếu kém, tiêu cực, không hoàn thành nhiệm vụ.

Tiếp tục rà soát, đề xuất cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn năm 2021 của các dự án chậm tiến độ thực hiện và giải ngân sang các dự án có tiến độ triển khai nhanh, giải ngân tốt. Chủ động triển khai lập, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án đầu tư đối với các dự án dự kiến khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và năm 2022 đảm bảo chất lượng, tiến độ, đúng quy định.

UBND các huyện, thành phố, thị xã phân công lãnh đạo chịu trách nhiệm theo dõi từng dự án, lập kế hoạch giải ngân và kịp thời đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Theo: Phương Uyên (Báo Xây Dựng)