Ngày 17/7, thông tin từ UBND huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, lãnh đạo huyện này đã chỉ đạo UBND thị trấn Đồng Lộc hoàn trả lại số tiền đã thu sai và trực tiếp xin lỗi người dân.

Theo đó, sau khi nhận được đơn tố cáo của công dân thị trấn Đồng Lộc về việc UBND thị trấn này lạm thu các loại quỹ: Đền ơn đáp nghĩa, trường chuẩn quốc gia, khuyến học, bảo trợ trẻ em, UBND huyện Can Lộc đã vào cuộc xác minh.

Quá trình xác minh, UBND huyện Can Lộc xác định, nội dung tố cáo UBND thị trấn Đồng Lộc lạm thu Quỹ đền ơn đáp nghĩa và Quỹ bảo trợ trẻ em là không có cơ sở. Còn nội dung tố cáo lạm thu Quỹ trường chuẩn quốc gia và quỹ khuyến học là có cơ sở.

Cụ thể kết luận xác định: Giai đoạn từ 2015 – 2020, UBND thị trấn Đồng Lộc (huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) thu sai các khoản xây dựng trường chuẩn quốc gia, quỹ khuyến học với đối tượng người cao tuổi và hộ nghèo.

UBND thị trấn Đồng Lộc thu chưa đúng 261 lượt người cao tuổi, số tiền thu sai là 1.566.000 đồng đối với quỹ khuyến học và 7.830.000 đồng đối với quỹ trường chuẩn quốc gia. Đơn vị này còn thu sai 76 hộ/311 hộ nghèo (từ năm 2015-2017) với số tiền 8,1 triệu đồng. UBND huyện Can Lộc xác định, nội dung này thị trấn Đồng Lộc thực hiện chưa đúng quy định tại văn bản số 1447/TTg-KTN ngày 13/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc huy động đóng góp của dân để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Tuy nhiên, việc thu hộ nghèo là do UBND thị trấn Đồng Lộc rà soát không kỹ danh sách khi tổ chức lên phương án thu. Dẫn tới có một số hộ nghèo vẫn tổ chức thu khoản đóng góp xây dựng trường mỗi năm 30.000 đồng/người/năm (vì không lên phương án thu hộ nghèo toàn thị trấn).

Ngoài ra, UBND thị trấn và Hội người cao tuổi thị trấn đã có biên bản thống nhất việc vận động thu đối với người cao tuổi (nam đến 70 tuổi, nữ đến 65 tuổi) để huy động thêm một phần quỹ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu đối với những người cao tuổi đang khỏe mạnh và họ cơ bản cũng đồng tình ủng hộ. Song, việc này UBND huyện Can Lộc xác định chưa thật đúng quy định.

Trước những sai phạm nói trên, ông Đặng Trần Phong, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc phê bình nghiêm túc công tác vận động thu các loại Quỹ (Quỹ trường chuẩn quốc gia và Quỹ khuyến học) của UBND thị trấn Đồng Lộc. Đồng thời, yêu cầu UBND thị trấn Đồng Lộc tổ chức kiểm điểm đối với tập thể và các cá nhân có liên quan đến công tác vận động thu nêu trên. Thời gian thực hiện phải hoàn thành trước ngày 20/7/2021.

Về xử lý tài chính, đối với số tiền 8,1 triệu đồng thu sai của một số hộ nghèo, huyện Can Lộc yêu cầu thị trấn mời các hộ họp, công khai xin lỗi, trả lại khoản tiền cho các hộ và phải hoàn thành trước 20/7/2021.

Với số tiền 9.396.000 đồng thu của người cao tuổi, UBND huyện Can Lộc yêu cầu UBND và Hội người cao tuổi thị trấn Đồng Lộc mời đối tượng, tổ chức họp công khai, trao đổi để mọi người hiểu rõ, trả lại tiền đối với những người yêu cầu trả lại.

Theo: Người Đưa Tin