Các huyện dẫn đầu năng suất lúa vụ hè thu năm 2021 ở tỉnh Hà Tĩnh, gồm: Cẩm Xuyên (56,28 tạ/ha), Kỳ Anh (53,08 tạ/ha), Can Lộc (52.27 tạ/ha), Thạch Hà (51,52 tạ/ha), Đức Thọ (50,15 tạ/ha)…

Người dân Hà Tĩnh thu hoạch lúa vụ hè thu thời điểm tháng 9-2021

Có nhiều yếu tố giúp vụ lúa hè thu năm nay ở tỉnh Hà Tĩnh đạt năng suất vượt trội, như: bà con nông dân sử dụng bộ giống ngắn ngày (dưới 100 ngày), tuân thủ đúng theo lịch thời vụ sản xuất; lúa trổ vào thời điểm thời tiết không có nắng nóng, hạn hán gay gắt và không có mưa lớn bất thường như nhiều năm trước; chế độ nước đảm bảo đầy đủ, một số loại giống mới có tiềm năng năng suất được đưa vào gieo cấy với diện tích lớn; các đối tượng dịch hại được phát hiện và phòng trừ sớm, đặc biệt là vụ hè thu này sự xuất hiện và mật độ của các đối tượng dịch hại không cao, giai đoạn thu hoạch thời tiết thuận lợi…

Ngoài ra, việc các địa phương ở tỉnh Hà Tĩnh mở rộng hình thức sản xuất theo mô hình phá bờ thửa nhỏ, hình thành ô thửa lớn, người dân chú trọng công tác đầu tư thâm canh đã tạo sự đồng đều, tập trung cao cho đồng ruộng.

Hà Tĩnh: Lúa vụ hè thu đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay ảnh 1

Hà Tĩnh: Lúa vụ hè thu đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay ảnh 2

Hà Tĩnh: Lúa vụ hè thu đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay ảnh 3

Hà Tĩnh: Lúa vụ hè thu đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay ảnh 4

Hà Tĩnh: Lúa vụ hè thu đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay ảnh 5

Hà Tĩnh: Lúa vụ hè thu đạt năng suất cao nhất từ trước tới nay ảnh 6

Theo: Dương Quang (Sài Gòn Giải Phóng)