Một góc Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh – Ảnh: ANH THƯ

Khu kinh tế Vũng Áng thành lập vào năm 2007, hiện có 151 dự án đầu tư, gồm 94 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký 59.802 tỉ đồng, 57 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 13,5 tỉ USD, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động.

Hà Tĩnh xác định xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm trong phát triển kinh tế – xã hội, phù hợp với quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Mục tiêu đề ra là xây dựng Khu kinh tế Vũng Áng với các trụ cột như: công nghiệp luyện kim, năng lượng, chế biến, chế tạo; và dịch vụ cảng biển; phát triển thương mại, dịch vụ, tạo nền tảng vững chắc.

Phát triển đồng bộ khu liên hợp công nghiệp luyện kim, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo, trung tâm điện lực gắn với cụm cảng nước sâu Vũng Áng – Sơn Dương; đảm bảo hiệu quả tổng hợp về kinh tế – xã hội, quốc phòng – an ninh, bảo vệ môi trường; thúc đẩy tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa; từng bước phát triển thị xã Kỳ Anh trở thành đô thị trung tâm phía Nam; hình thành TP Kỳ Anh, liên kết phát triển vùng nam Hà Tĩnh – bắc Quảng Bình.

Cụ thể, giai đoạn từ năm 2021-2025: thu hút vốn đăng ký đầu tư mới đạt từ 3,5 tỉ USD – 5,5 tỉ USD (vốn thực hiện từ 60 – 70%). Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt từ 15% – 20%/năm.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn cả giai đoạn đạt từ 55.000 – 60.000 tỉ đồng. Hàng hóa thông qua cảng trên 40 triệu tấn/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả giai đoạn đạt từ 7,5 – 8,5 tỉ USD. Giải quyết việc làm trên 25.000 lao động.

Giai đoạn từ năm 2026 – 2030: thu hút vốn đăng ký đầu tư mới đạt từ 4 tỉ USD – 7 tỉ USD (vốn thực hiện từ 60% – 70%). Tốc độ tăng giá trị sản xuất công nghiệp, dịch vụ đạt từ 15% – 20%/năm.

Tổng thu ngân sách trên địa bàn cả giai đoạn đạt từ 100.000 – 120.000 tỉ đồng. Hàng hóa thông qua cảng trên 60 triệu tấn/năm. Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa cả giai đoạn đạt từ 12 tỉ USD – 14 tỉ USD. Giải quyết việc làm trên 30.000 lao động.

Theo: Lê Minh (Báo Tuổi Trẻ)