Dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và nhà điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH MTV 185 (nay là Cty CP Trường Sơn 185) tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, được UBND tĩnh Hà Tĩnh Chấp thuận chủ trương đầu tư vào ngày 05/02/2016 tại quyết định số 400/QĐ-UBND. Dự án với vốn đầu tư dự kiến 40 tỷ đồng, thời hạn hoạt động 50 năm, tiến độ thực hiện 2 năm kể từ ngày ban hành Quyết định chủ trương đầu tư.

tm-img-alt

Dự án của Công ty TNHH MTV 185 (nay là Cty CP Trường Sơn 185) tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân sau nhiều lần gia hạn vẫn không hoàn thành đã bị ra thông báo chấm dứt hoạt động.

Mục tiêu của dự án là đảm bảo diện tích mặt bằng để mở rộng quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh; di dời trụ sở chính về thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho công tác điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty. Tạo việc làm, tăng thu nhập cho doanh nghiệp và người lao động, góp phần chuyển dịch cơ cấu địa phương, tăng thu ngân sách nhà nước.

Dự án được hưởng ưu đãi đầu tư về tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

Tại điểm 4 Điều 3 của Quyết định 400/QĐ-UBND, tỉnh Hà Tĩnh ghi rõ điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án như sau: “UBND tỉnh Hà Tĩnh sẽ xem xét chấm dứt hiệu lực Quyết định chủ trương đầu tư mà không bồi thường, hoàn trả các chi phí liên quan đến các công việc đã thực hiện đối với dự án trong trường hợp Nhà đầu tư vi phạm một trong các nội dung như:

tm-img-alt

Tuy nhiên không được làm thủ tục đưa ra đấu giá mà “chuyển giao” cho một Cty khác. Liệu UBND tỉnh Hà Tĩnh làm việc này có gây thất thoát lớn nguồn ngân sách nhà nước?

Đến ngày 30/5/2016, Nhà đầu tư không hoàn thành các hồ sơ, thủ tục theo quy định để triển khai xây dựng dự án; thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung cam kết; thực hiện không đúng hoặc không đầy đủ các nội dung tại Quyết định chủ trương đầu tư và các vi phạm khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều kiện rõ ràng là thế nhưng 2 năm sau, hết thời hạn để đưa dự án vào hoạt động, sản xuất, nơi đây vẫn chỉ là bãi đất trống. Dự án chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng, vi phạm Luật Đầu tư, Quyết định số 400/QĐ-UBND nhưng Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh không đề nghị UBND tỉnh thu hồi mà tiếp tục có văn bản số 1658/SKHĐT-DNĐT ngày 27/6/2018 đề nghị gia hạn thời gian hoàn thành.

Căn cứ vào văn bản này, ngày 03/7/2018, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành quyết định số 1971/QĐ-UBND chấp thuận điều chỉnh một số nội dung về Chủ trương Dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và nhà điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty CP Trường Sơn 185. Theo đó, nội dung điều chỉnh về tiến độ thực hiện dự án như sau: Hoàn thành toàn bộ dự án, đưa vào hoạt động trong thời gian 16 tháng kể từ ngày 05/2/2018. Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 5/2/2016.

Tuy nhiên sau đó, Cty CP Trường Sơn 185 tiếp tục không hoàn thành dự án như gia hạn. Đất đai không được đưa vào sử dụng, bị lãng phí, bỏ hoang hóa nhiều năm. Đây là khu đất có diện tích 20.000m2, bám mặt tiền QL1 hơn 100 mét (đoạn tránh thị xã Hồng Lĩnh), nằm ở thị trấn Xuân An, cách TP Vinh khoảng 10 km nên có giá trị kinh tế cao.  Khu đất nằm ở vị trí đắc địa, sinh lợi cao nên nhiều nhà đầu tư hết sức “thèm khát” được quyền sở hữu, khai thác.

Không thực hiện xây dựng các hạng hạng mục như đã phê duyệt nhưng Cty Trường Sơn 185 đã cho đơn vị khác thuê mặt bằng bán đá cổ thạch, sử dụng đất không đúng mục đích. Hiện tại trên khu đất rộng 2 ha này có một số công trình được xây dựng sơ sài bằng lợp tôn, lắp ghép bằng sắt tiền chế, còn đa số diện tích vẫn để trống, hoang hóa.

Trước tình trạng đó, ngày 22/11/2021, Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hà Tĩnh – Võ Hữu Hào ra thông báo số 578/TB-SKHĐT chấm dứt hoạt động dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và nhà điều hành sản xuất kinh doanh tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân của Công ty CP Trường sơn 185.

Tuy nhiên dự án không được thu hồi, đưa ra đấu giá theo Luật định để mang lại nguồn thu ngân sách lớn cho nhà nước mà tiếp tục được “chuyển giao” qua một nhà đầu tư khác. Cụ thể, ngày 29/11/2021, Sở Kế hoạch – Đầu tư Hà Tĩnh đã có văn bản số 3254/SKHĐT-DNĐT về việc lấy ý kiến thẩm định dự án Khu kinh doanh dịch vụ tổng hợp và văn phòng điều hành tại thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân.

Cty CP Trường Sơn 185 đã cho một đơn vị khác thuê mặt bằng bán đá cổ thạch trái quy định.

Theo một lãnh đạo địa phương thì dự án của Cty CP Trường Sơn 185 đã vi phạm nhiều lần về tiến độ, tuy nhiên sau khi thu hồi thấy “chuyển giao” qua cho một nhà đầu tư khác. Tuy nhiên cụ thể chuyển giao cho Cty nào thì chúng tôi chưa nắm rõ. Khu đất sẽ được thay đổi về chủ đầu tư, mục tiêu, quy mô… còn vị trí khu đất thì như cũ.

Một người dân ở thị trấn Xuân An bức xúc: Vì vao một dự án vi phạm hết lần này lượt khác nhưng khi thu hồi lại không giao về cho Trung tâm quỹ đất tỉnh làm thủ tục đấu giá, tránh thất thoát ngân sách cho nhà nước mà tiếp tục “chuyển giao” cho một nhà đầu tư khác? Việc làm này không chỉ gây bất bình trong dư luận mà còn để lại những tiền lệ xấu.

Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, thông tin về vụ việc này./.