Dự lễ ra mắt có bà Nguyễn Thị Hoài Linh, Trưởng Ban Quốc tế và các đồng chí trong Ban Quốc tế TW Hội LHPN Việt Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Chủ tịch và các đồng chí trong BTV Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh cùng đại diện lãnh đạo thị xã Hồng Lĩnh, lãnh đạo phường Nam Hồng và 30 thành viên Câu lạc bộ.

Đại biểu tham dự lễ mắt CLB “Phụ nữ với hội nhập trên môi trường mạng”

Đại biểu tham dự lễ mắt CLB “Phụ nữ với hội nhập trên môi trường mạng”

Câu lạc bộ thành lập với mục đích tạo diễn đàn cho hội viên, phụ nữ trao đổi kiến thức về hỗ trợ phụ nữ hội nhập quốc tế và phát huy vai trò đại diện cho các tầng lớp phụ nữ. Đồng thời nâng cao trình độ, kiến thức, kỷ năng về ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động tuyên truyền, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm sử dụng mạng xã hội an toàn, tra cứu thông tin phục vụ cuộc sống và tuyên truyền, giới thiệu nét đẹp quê hương, đất nước, hoạt động Hội, nhận thức và năng lực hội nhập quốc tế, tham gia chủ động, hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Bích Thuận – Chủ tịch Hội LHPN phường Nam Hồng – thông qua quy chế hoạt động của Câu lạc bộ

Câu lạc bộ hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Hội LHPN phường Nam Hồng, hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ thảo luận, thiểu số phục tùng đa số; bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng lẫn nhau.

Câu lạc bộ hoạt động dưới sự chỉ đạo trực tiếp của BCH Hội LHPN phường Nam Hồng

Câu lạc bộ sinh hoạt định kỳ hàng tháng; sinh hoạt sơ, tổng kết theo kế hoạch hoạt động Hội các cấp hàng năm; khi cần có thể họp đột xuất. Nội dung sinh hoạt thường kỳ do Ban chủ nhiệm chuẩn bị; các thành viên có thể thảo luận, thống nhất nội dung sinh hoạt phù hợp với mục đích của CLB.

Bà Nguyễn Thị Việt Hà, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Phát biểu tại Lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Thị Việt Hà, Chủ tịch Hội LHPN Tỉnh và đồng chí Đặng Thanh Hải, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND Thị xã đề nghị, Câu lạc bộ ra mắt và đi vào họa động có hiệu quả.

Bà Nguyễn Thị Thắm – Chủ tịch Hội LHPN thị xã phát biểu tại Lễ ra mắt

Theo đó, Câu lạc bộ cần cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ để tuyên truyền tới thành viên CLB về chủ trương, đường lối, quy định về sử dụng mạng xã hội và ứng xử trên môi trường mạng; tuyên truyền nét đẹp quê hương, đất nước, con người và phụ nữ Việt Nam tới bạn bè quốc tế.

Tuyên truyền vận động hội viên, phụ nữ, các thành viên trong các tổ chức, trong gia đình cùng tham gia sinh hoạt Câu lạc bộ. Tổ chức cho các thành viên gặp gỡ, giao lưu, chia sẻ thông tin, học tập các kiến thức, kinh nghiệm về sử dụng mạng xã hội.

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh Hà Tĩnh và lãnh đạo thị xã tặng hoa chúc mừng CLB

Đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt của CLB như văn nghệ, thể dục thể thao, sinh hoạt tập thể, vui chơi giải trí lành mạnh, tọa đàm, các cuộc thi hái hoa dân chủ, sân khấu hóa theo chuyên đề như: sử dụng mạng xã hội an toàn, bảo mật thông tin, tránh bị lừa đảo; chia sẻ thông tin có trách nhiệm và ứng xử văn minh trên mạng xã hội; kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ, đảm bảo tuân thủ chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Sử dụng mạng xã hội để tra cứu thông tin, phục vụ cuộc sống và tuyên truyền giới thiệu nét đẹp quê hương, đất nước, hoạt động Hội. Hỗ trợ, tư vấn cho các thành viên về sử dụng mạng xã hội và ứng xử trên môi trường mạng.