Ngày 20/9, tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết vừa có văn bản gửi UBND TP Hồ Chí Minh và Hội đồng hương tỉnh Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh về việc phối hợp đưa công dân Hà Tĩnh tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam về quê bằng máy bay.