UBND tỉnh Hà Tĩnh chiều nay 9/9 thông tin, cơ quan này vừa có quyết định về việc trao thưởng cho huyện Vũ Quang đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020.

Theo đó, tỉnh Hà Tĩnh trích 10 tỷ đồng từ nguồn hỗ trợ huyện đạt chuẩn NTM; địa phương hoàn thành nhiệm vụ NTM; xã đạt chuẩn NTM, xã đạt chuẩn NTM nâng cao, xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu để thưởng cho huyện Vũ Quang được công nhận huyện đạt chuẩn NTM.

Trước đó, ngày 29/3/2021, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng đã ký Quyết định số 471/QĐ-TTg công nhận huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn NTM năm 2020.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND tỉnh Hà Tĩnh có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định; chỉ đạo huyện Vũ Quang tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí; chú trọng các tiêu chí về sản xuất và môi trường để đảm bảo tính bền vững trong xây dựng nông thôn mới.

2

Một góc Vũ Quang, huyện miền núi biên giới đầu tiên của cả nước được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới

Sau 10 năm xây dựng, đến nay huyện Vũ Quang đã hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM; có 2 xã đạt xã NTM nâng cao; 54/73 thôn đạt khu dân cư NTM kiểu mẫu; xây dựng được hơn 1.000 vườn mẫu; 22 cụm dân cư và 49 tuyến đường đạt chuẩn “sáng – xanh – sạch – đẹp”.

Huyện cũng xây dựng được 1.845 mô hình cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm; 65 doanh nghiệp, 53 hợp tác xã và 155 tổ hợp tác hoạt động có hiệu quả. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39,97 triệu đồng/người/năm (tăng 4,38 lần so với cuối năm 2010).

Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều theo chuẩn NTM giảm còn 1,38%; 72/73 thôn được công nhận văn hóa; tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92%; tỷ lệ lao động qua đào tạo gần 61%;…

Trong 10 năm xây dựng NTM, huyện Vũ Quang đã huy động các nguồn lực được hơn 3.074 tỷ đồng. Trong đó, các tổ chức, cá nhân, con em xa quê hỗ trợ gần 60 tỷ đồng; Nhân dân đóng góp gần 725 tỷ đồng, góp phần hoàn thiện kết cấu hạ tầng văn hóa, giáo dục, phát triển sản xuất.

Theo: Quang Minh (Gia Đình Việt Nam)