Những năm qua, cùng với hệ thống chính sách Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chính sách, văn bản kịp thời triển khai động bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tri ân người có công với cách mạng…

Cùng với hệ thống chính sách Trung ương, thực hiện Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Trong thời gian qua, tỉnh Hà Tĩnh đã ban hành nhiều chính sách, văn bản kịp thời triển khai động bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước nhằm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tri ân người có công với cách mạng và thực hiện công bằng, tiến bộ xã hội. Thực hiện ngày càng tốt hơn chính sách ưu đãi người có công với cách mạng, Tỉnh ủy Hà Tĩnh thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác NCC với cách mạng, rà soát, giải quyết hiệu quả chính sách hỗ trợ NCC, bảo đảm công khai, minh bạch, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm sai phạm.

Đến nay, Hà Tĩnh đã xác nhận, giải quyết chế độ, chính sách cho 428.170 trường hợp, thực hiện công tác quản lý chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên (bình quân hàng năm hơn 45 nghìn người hưởng trợ cấp thường xuyên với tổng kinh phí hơn 1 ngàn tỷ đồng/năm), trợ cấp một lần (hàng trăm ngàn lượt người) kịp thời đầy đủ, đúng đối tượng, quan tâm công tác chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công tập trung và tại gia đình mỗi năm trên 23 nghìn người; thực hiện hoàn thành đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.

Hà Tĩnh: Triển khai đồng bộ các chính sách ưu đãi người có công - Ảnh 1.

Lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh thăm và tặng quà gia đình chính sách NCC trên địa bàn tỉnh nhân dịp ngày TBLS 27/7/2020

Hàng năm thực hiện tốt chế độ thăm hỏi tặng quà, dâng hương, chăm sóc nghĩa trang liệt sỹ, thờ cúng Liệt sỹ nhân các dịp lễ, tết trang nghiêm chu đáo, đặc biệt là long trọng tổ chức thành công lễ kỷ niệm ngày Thương binh liệt sỹ. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ trong và ngoài nước (liệt sỹ quân tình nguyện, Chuyên gia Lào, Campuchia); xác định danh tánh liệt sỹ, thông tin mộ liệt sĩ, xây dựng và tu sửa nghĩa trang, nhà bia, đài tưởng niệm các công trình ghi công liệt sĩ được quan tâm triển khai đồng bộ, chu đáo với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, Hà Tĩnh đã xây dựng, sửa chữa, duy tu bảo dưỡng thường xuyên các nghĩa trang liệt sĩ, nhà bia ghi tên liệt sĩ (11 nghĩa trang liệt sĩ, 2 Nhà bia cấp huyện; 259 nhà bia, đài tưởng niệm cấp xã).

Cùng với ngân sách nhà nước, công tác xã hội hóa chăm lo ngày càng tốt hơn đời sống vật chất và tinh thần của NCC, đến nay 96% NCC có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống cộng đồng dân cư nơi cư trú, không còn hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng NCC, 99% xã, phường làm tốt công tác thương binh, liệt sỹ và NCC, hỗ trợ nâng cao mức sống NCC và gia đình NCC. Nhìn chung, việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với NCC và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trên địa bàn đạt được nhiều kết quả, thể hiện sự tri ân đối với các liệt sĩ, gia đình liệt sĩ và NCC, góp phần cải thiện nâng cao đời sống vật chất và tinh thần đối với NCC trên địa bàn toàn tỉnh.

Giám đốc Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hà Tĩnh Nguyễn Trí Lạc cho biết: “Trong thời gian tới, Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ưu đãi đối với NCC và phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy truyền thống yêu nước của dân tộc và các hoạt động tri ân thiết thực đối với người có công. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp đối với công tác Thương binh – Liệt sĩ và người có công. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách mới sau sửa đổi Pháp lệnh ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Đẩy mạnh chăm sóc người có công, gia đình chính sách có nhiều khó khăn, tiếp tục rà soát, phối hợp kêu gọi hỗ trợ các phương tiện, đồ dùng thiết yếu đối với NCC, đẩy mạnh các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”.

“Có thể khẳng định, trong thời gian qua, Đảng và Nhà nước, tỉnh Hà Tĩnh luôn dành sự quan tâm sâu sắc đến mọi mặt đời sống vật chất, tinh thần cho các gia đình có công với cách mạng. Phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” đã trở thành nét đẹp trong đời sống văn hóa của dân tộc, là hoạt động thường xuyên, phát huy được sức mạnh của cộng đồng chăm lo gia đình NCC. Hệ thống văn bản pháp luật, cơ chế chính sách tôn vinh, ưu đãi, chăm sóc NCC ngày càng được hoàn thiện. Công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ; xây dựng tu bổ nghĩa trang Liệt sỹ được Đảng, Nhà nước và toàn xã hội quan tâm. Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công ngày được cải thiện. Đến nay, hầu hết người có công và thân nhân, con em NCC đã được hưởng các ưu đãi về chăm sóc sức khỏe, giáo dục, đào tạo, giải quyết việc làm, cải thiện về nhà ở, 100% mẹ VNAH còn sống đã nhận được phụng dưỡng của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, chăm sóc NCC đã thật sự trở thành một phong trào rộng khắp trong các tầng lớp nhân dân, các tổ chức xã hội, các cấp, các ngành, các địa phương và doanh nghiệp trên địa bàn với nhiều hình thức tổ chức, nhiều việc làm cụ thể, thiết thực, hết sức phong phú, sáng tạo, trở thành nét đẹp văn hóa trong đời sống xã hội…” – Giám đốc Nguyễn Trí Lạc nhấn mạnh.

Theo THU HƯƠNG – Baodansinh.vn

Link gốc: https://baodansinh.vn/ha-tinh-trien-khai-dong-bo-cac-chinh-sach-uu-dai-nguoi-co-cong-20201130172650682.htm