Hà Tĩnh xem xét chuyển hơn 24 ha rừng làm Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 2

(HaTinhNgayMoi) -
Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng 2 nằm ở xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh.

Ngày 8/7, UBND tỉnh Hà Tĩnh có tờ trình gửi HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng hơn 24,4 ha đất rừng sang thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng 2.

Trong đó, có 9,95 ha rừng phòng hộ, 9,31 ha rừng sản xuất và 5,16 ha ngoài quy hoạch ba loại rừng nằm trên địa bàn hành chính xã Kỳ Lợi, phường Kỳ Trinh, Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh. Hiện trạng là rừng trồng, loài cây phi lao, keo, bạch đàn.

Theo tờ trình của UBND tỉnh Hà Tĩnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang thực hiện Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng 2, làm cơ sở các cơ quan liên quan triển khai các nội dung tiếp theo về thủ tục, hồ sơ chuyển mục đích sử dụng rừng đảm bảo đúng quy định.

Theo quyết định của Bộ Công thương ngày 28/1/2011, Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Vũng Áng 2 do CTCP Nhiệt điện Vũng Áng 2 (VAPCO) làm chủ đầu tư và CTCP Xây dựng Điện 1 đóng vai trò tổ chức tư vấn lập dự án.

Mục tiêu đầu tư xây dựng dự án là tăng công suất nguồn phát từ nhiên liệu hóa thạch để đáp ứng nhu cầu phát điện vào mùa khô.

Về quy mô đầu tư xây dựng, nhà máy nhiệt điện đốt than với tổng công suất lắp máy 1320 MW.

Địa điểm xây dựng tại xã Kỳ Lợi, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh (nay là thị xã Kỳ Anh). Vốn đầu tư dự án được công bố khoảng 2,2 tỷ USD, diện tích hơn 42 ha.

Theo: Chu Lai/ Doanh Nghiệp

Tags: