Theo kết quả xác minh của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hà Tĩnh ngày 23/11, Công ty TNHH Khánh Giang đã có 11 hành vi vi phạm trong quá trình triển khai tại dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà.

Hà Tĩnh: Xử phạt một doanh nghiệp gần 1,25 tỷ đồng vì vi phạm môi trường

Công ty TNHH Khánh Giang xả thải ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước quanh vùng dự án

Theo kết quả xác minh của đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Hà Tĩnh ngày 23/11, Công ty TNHH Khánh Giang đã có 11 hành vi vi phạm trong quá trình triển khai tại dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà.

Ngoài việc bị xử phạt 1,25 tỷ đồng, Công ty TNHH Khánh Giang còn bị đình chỉ hoạt động tại dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà trong 6 tháng để khắc phục vi phạm.

Trước đó, ngày 8/10/2021, Sở NN&PTNT Hà Tĩnh đã chỉ đạo Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú ý ban hành Quyết định số 02/QĐ-XPVPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Khánh Giang với số tiền 15 triệu đồng, vì đã có hành vi không kê khai hoạt động chăn nuôi, vi phạm quy định tại điểm a, Khoản 2, Điều 26 Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 1/3/2021 của Chính Phủ.

Đến ngày 25/10/2021, Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Tĩnh ban hành Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư với số tiền 67,5 triệu đồng, vì đã thực hiện các hành vi vi phạm: Không thực hiện báo cáo về hoạt động đầu tư, báo cáo giám sát, đánh giá dự án đầu tư (quy định tại điểm a, khoản 2, Điều 13, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư.

Doanh nghiệp này không thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư (quy định tại Điểm b, khoản 4, Điều 13, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư); Không thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung trong Giấy chứng nhận đầu tư (quy định tại điểm a, khoản 5, Điều 13, Nghị định số 50/2016/NĐ-CP ngày 1/6/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kế hoạch và Đầu tư).

Ngày 27/10/2021, xét đề nghị của Sở Xây dựng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Đặng Ngọc Sơn ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Khánh Giang với số tiền 120 triệu đồng vì đã xây dựng công trình không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt, vi phạm quy định tại điểm a, khoản 7, Điều 15, Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ.

Được biết, Công ty TNHH Khánh Giang thực hiện dự án trang trại chăn nuôi bò sữa cao sản Bắc Hà tại thôn Ngoại Xuân, xã An Dũng, huyện Đức Thọ với quy mô diện tích 27,8 ha, đi vào hoạt động từ năm 2015.

Trong quá trình thực hiện dự án, công ty đã tự ý chuyển đổi mục đích, từ chăn nuôi bò sang nuôi 1.646 con lợn thương phẩm trái phép. Hệ lụy là làm ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, gây bức xúc cho những người dân gần vùng dự án.