Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng.

Theo TTXVN