Với chủ đề: “Phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội trung hậu, sáng tạo, đảm đang, thanh lịch; xây dựng tổ chức Hội vững mạnh; góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại”, Đại hội sẽ đánh giá những thành tựu của phong trào phụ nữ và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XV, xác định mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp hoạt động nhiệm kỳ 2021-2026; thảo luận, đóng góp ý kiến vào: Dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (bổ sung, sửa đổi); bầu Ban Chấp hành Hội Liên hiệp phụ nữ thành phố Hà Nội khóa XVI và bầu đoàn đại biểu dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII.

* Chiều 24-11, tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Xô, Đại hội đại biểu phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tiến hành phiên trù bị.

Tới dự có đại diện lãnh đạo Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; tổ công tác chỉ đạo Đại hội Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam cùng các đại biểu chính thức của Đại hội.

Tại phiên trù bị, đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch gồm 11 đồng chí, Đoàn Thư ký gồm 3 đồng chí, Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. Đại hội thông qua chương trình làm việc đại hội; phổ biến nội quy, quy chế đại hội, quy chế bầu cử…

Đại hội đã nghe báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; dự thảo Điều lệ Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (sửa đổi, bổ sung) và tiến hành chia tổ đại biểu.

Sáng cùng ngày, đại diện Đoàn đại biểu dự Đại hội đã vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và dâng hương tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch.

Theo Nguyệt Ánh – Hanoimoi.com.vn