Vịnh Hạ Long, điểm đến được du khách quốc tế ưa chuộng. (Ảnh minh họa)

Đây là thông tin được cập nhật từ số liệu tổng hợp báo cáo của các địa phương về việc hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Trong đó, riêng tháng 11 vừa qua đã có 4.600 hồ sơ đề nghị và giải quyết xong thủ tục cho 4.451 hướng dẫn viên với số tiền hơn 16,5 tỷ đồng.

Để triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 7/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tổng cục Du lịch đã ban hành một số văn bản đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai hoạt động hỗ trợ hướng dẫn viên.

Cụ thể như văn bản số 979/TCDL-LH của Tổng cục Du lịch ban hành ngày 22/7/2021 về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; Quyết định số 2222/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 2/8/2021 về việc công bố thủ tục hành chính hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19; văn bản số 1066/TCDL-LH của Tổng cục Du lịch ban hành ngày 9/8/2021 về việc đôn đốc các địa phương khẩn trương triển khai hoạt động hỗ trợ hướng dẫn viên theo Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg…

Bên cạnh đó, Tổng cục Du lịch đã xây dựng và duy trì chuyên mục “Chính sách hỗ trợ” trên trang thông tin điện tử: https://vietnamtourism.gov.vn và thường xuyên cập nhật thông tin về chính sách của Nhà nước, kết quả triển khai hỗ trợ hướng dẫn viên du lịch của các địa phương.

Theo Ngọc Bích