Nhà thầu “tự trượt’’

Thống kê qua các gói thầu được triển khai gần đây tại huyện Đức Thọ cho thấy, có 2 “đối thủ” quen thường xuyên thay nhau xuất hiện trong bộ 3 đấu thầu tại các gói thầu mà Công ty TNHH Như Nam tham gia, do UBND huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, Ban quản lý các Dự án xây dựng cơ bản huyện Đức Thọ (Ban QLDA XDCB) là bên mời thầu đó là: Công ty cổ phần xây dựng công trình Anh Đào (Nhà thầu Anh Đào), Công ty TNHH Hồng Phong (Nhà thầu Hồng Phong). Trong đó Nhà thầu Anh Đào, Nhà thầu Hồng Phong thường không đảm bảo dự thầu, giúp Công ty TNHH Như Nam dễ dàng trúng thầu. Tỉ lệ giảm giá sau đấu thầu ở tất cả các gói thầu đạt chưa đến 0.1%.

Thông báo trúng thầu thể hiện lý do Nhà thầu Hồng Phong và Nhà thầu Anh Đào “tự trượt”.

Công ty TNHH Hồng Phong có địa chỉ tại xóm Cầu đôi, xã Đức Long, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh. Người đại diện pháp luật là ông Trần Văn Phong; Công ty cổ phần xây dựng công trình Anh Đào, có trụ sở tại Số 318 đường Nguyễn ái Quốc, Phường Bắc Hồng, Thị xã Hồng Lĩnh, Tỉnh Hà Tĩnh. Người đại diện pháp luật là ông Phan Thanh Hoàn.

Trong hơn 4 năm qua cả 3 nhà thầu này là nhà thầu “quen” của Ban QLDA XDCB huyện Đức Thọ, khi tham gia đấu thầu nhiều gói thầu tại bên mời thầu này và đều được công bố trúng thầu trên địa bàn huyện Đức Thọ.

Đáng chú ý, trong giai đoạn từ năm 2016 – 2019, tại 11 gói thầu do UBND huyện Đức Thọ làm chủ đầu tư, Ban QLDA XDCB huyện Đức Thọ là bên mời thầu, Nhà thầu Anh Đào và Nhà thầu Hồng Phong đã cùng nhau hoặc thay nhau xuất hiện tham gia đấu thầu cùng Nhà thầu Như Nam. Khi hoặc cùng nhau, hoặc thay nhau không đảm bảo dự thầu dẫn đến HSDT không hợp lệ giúp Nhà thầu Như Nam dễ dàng trúng 11 gói thầu với giá trúng thầu 120.507.961.000 đồng, giá mời thầu là 120.600.100.000 đồng. Chênh lệch 92.139.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm 0.08%.

Trong đó, đáng chú ý có 3 gói thầu mà cả Nhà thầu Anh Đào và Nhà thầu Hồng Phong tham gia đấu thầu với Nhà thầu Như Nam, rồi “tự trượt” thầu, kết quả Công ty TNHH Như Nam là đơn vị trúng thầu, cụ thể:

Gói thầu Xây dựng công trình Đường giao thông xã Đức Thanh, huyện Đức Thọ, giá mời thầu 11.535.074.000 đồng, Nhà thầu Anh Đào trượt thầu với lý do (không có bảo đảm dự thầu), Nhà thầu Hồng Phong (nhân sự chủ chốt không có xác nhận đóng BHXH; không có đủ số lượng máy móc thiết bị yêu cầu). Tại gói thầu này Nhà thầu Như Nam trúng thầu với giá 11.525.155.000 đồng, chênh lệch 9.919.000, Tỉ lệ giảm giá chỉ tiết kiệm 0.08%.

Tại gói thầu Xây dựng công trình Nâng cấp, mở rộng đường giao thông xã Đức Yên, huyện Đức Thọ, giá mời thầu 11.327.340.000 đồng, Nhà thầu Như Nam trúng thầu với giá 11.322.603.000 đồng, chênh lệch 4.737.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm 0.04%. Nhà thầu Anh Đào và Nhà thầu Hồng Phong trượt thầu với lý do (nhân sự chủ chốt không có xác nhận đóng BHXH, công nhân kỹ thuật không đủ số lượng yêu cầu, thiết bị máy móc không đảm bảo yêu cầu của HSMT không có đủ số lượng máy móc thiết bị yêu cầu…).

Tương tự, tại gói thầu Xây dựng công trình Đường giao thông xã Đức Thủy – Thái Yên, huyện Đức Thọ, giá mời thầu 12.497.053.000 đồng, Nhà thầu Anh Đào và Nhà thầu Hồng Phong trượt thầu với lý do (Chỉ huy trưởng không có chứng chỉ đào tạo, công nhân kỹ thuật không có chứng chỉ đào tạo nghề… yêu cầu nguồn lực tài chính cho gói thầu, thiết bị máy móc không đảm bảo yêu cầu của HSMT). Nhà thầu Như Nam trúng thầu với giá 12.490.513.000 đồng, chênh lệch 6.540.000, tiết kiệm 0.05%.

Ngoài 3 gói thầu có sự song hành nêu trên, tại 8 gói thầu khác do Ban QLDA XDCB huyện Đức Thọ mời thầu với giá 85.240.633.000 đồng, Nhà thầu Anh Đào và Nhà thầu Hồng phong tham gia đấu thầu riêng lẻ và đều trượt thầu, cụ thể:

Gói thầu Xây dựng công trình Đường giao thông nông thôn xã Đức Lâm (trúng thầu tháng 5/2016 với giá 11,11 tỉ đồng, giảm 10 triệu đồng so với giá gói thầu); Gói thầu Xây dựng tuyến nhánh thuộc dự án Đường liên xã Đức Lâm – Đức An – Tân Hương (trúng thầu tháng 9/2017 với giá 4,887 tỉ đồng, giảm 3,2 triệu đồng so với giá gói thầu).

Gói thầu công trình đường liên xã Đức An – Tân Hương (trúng thầu tháng 5/2018 với giá 12,490 tỉ đồng, giảm 10 triệu đồng so với giá gói thầu); Gói thầu Xây dựng công trình Đường liên xã Trung Lễ – Bùi Xá (trúng thầu tháng 6/2018 với giá 12,350 tỉ đồng, giảm 10 triệu đồng so với giá gói thầu).

Gói thầu Xây dựng công trình nâng cấp tuyến đường liên xã Thị trấn – Tùng Ảnh (trúng thầu tháng 10/2018 với giá 12,055 tỉ đồng, giảm 17 triệu đồng so với giá gói thầu); Gói thầu Xây dựng công trình đường liên xã Đức Đồng – Đức Lạc (trúng thầu tháng 3/2019 với giá 10,536 tỉ đồng, giảm 6,3 triệu đồng so với giá gói thầu);

Gói thầu Xây dựng nền, mặt đường và các công trình trên tuyến Đường giao thông xã Đức Dũng (trúng thầu tháng 5/2019 với giá 10,675 tỉ đồng, giảm 7,9 triệu đồng so với giá gói thầu); Gói thầu Xây dựng công trình Đường giao thông xã Đức Lâm nối đường đi trung tâm xã Đức Lập và Quốc lộ 8A, huyện Đức Thọ (trúng thầu tháng 6/2019 với giá 11,017 tỉ đồng, giảm 5,7 triệu đồng so với giá gói thầu).

Lần lượt Nhà thầu Anh Đào “tự trượt” 3 gói thầu với lý do như: đánh giá tính hợp lệ HSDT; Nhà thầu Hồng Phong trượt 5 gói thầu với lý do như: đánh giá tính hợp lệ, không đáp ứng năng lực kỹ thuật, không có bảo đảm dự thầu, thiết bị máy móc không đảm bảo yêu cầu của HSMT…

Nhà thầu trúng thầu 8 gói thầu trên không ai khác ngoài Công ty TNHH Như Nam với giá 85.169.690 đồng, chỉ chênh lệch 35.204.000 đồng, tiết kiệm cho vốn ngân sách vỏn vẹn 0.04%.

Trượt gói nhỏ, trúng gói to với tỉ lệ tiết kiệm “siêu thấp”?

Nhiều gói thầu mà Nhà thầu Anh Đào và Nhà thầu Hồng Phong tham gia dự thầu trên địa bàn huyện Đức Thọ có những dấu hiệu đấu thầu kỳ lạ: “Tự trượt” ở những gói giá trị thấp như đã nêu ở trên, nhưng lại trúng thầu ở những gói khó, giá trị lớn với tỉ lệ giảm giá sau đấu thầu ở tất cả các gói thầu này chỉ mang tính tượng trưng vỏn vẹn 0.03%.

Cụ thể, tại gói thầu Xây dựng công trình thuộc Dự án Nâng cấp đường nối Quốc lộ 15 đi qua trung tâm xã Đức Dũng, hồ chứa nước Khe Lang, huyện Đức Thọ, do Ban QLDA XDCB huyện Đức Thọ mời thầu với giá gói thầu 46.968.968.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Tại gói thầu này, Nhà thầu Hồng Phong cùng liên danh là Công ty TNHH xây dựng Thành Mạnh là đơn vị trúng thầu theo Quyết định số 3832/QĐ-UBND do Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ là ông Võ Công Hàm ký ngày 16 tháng 8 năm 2019. Giá trúng thầu 46.956.585.000 đồng, chênh lệch 12,3 triệu đồng/gói thầu hơn 46,5 tỷ đồng, tỉ lệ tiết kiệm cho vốn ngân sách chỉ vỏn vẹn 0.02%.

Câu chuyện trượt thầu gói nhỏ, trúng thầu gói lớn của cùng một chủ đầu tư cũng xảy ra với Nhà thầu Anh Đào. Theo tài liệu phóng viên thu thập, trong vòng 4 năm trở lại đây, công ty này được công bố trúng 3 gói thầu trên do UBND huyện Đức Thọ làm chủ đầu, giá mời thầu 82.944.968, giá trúng thầu 82.913.577.000 đồng, chênh lệch 31.391.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm chỉ vỏn vẹn 0.04%.

Chất lượng thi công tuyến đường liên xã Trường Sơn - Liên Minh, huyện Đức Thọ, do Công ty Anh Đào thi công năm 2018.

Chất lượng thi công tuyến đường liên xã Trường Sơn – Liên Minh, huyện Đức Thọ, do Công ty Anh Đào thi công năm 2018.

Cụ thể, Gói thầu 01.XL: Xây dựng công trình: Nâng cấp tuyến đường liên xã Trường Sơn – Liên Minh (HL17), huyện Đức Thọ, giá gói thầu 13.181.447.000 đồng, giá trúng thầu 13.168.039.000 đồng, chênh lệch 13.408.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Gói thầu Xây dựng công trình Đường giao thông liên xã Đức La – Đức Quang, huyện Đức Thọ, giá gói thầu 13.074.783.000 đồng, giá trúng thầu 13.069.979.000 đồng, chênh lệch 4.804.000 đồng, tỉ lệ tiết kiệm vỏn vẹn 0.03%.

Còn tại gói thầu số 01.XL: Xây dựng tuyến đường liên xã Liên Minh – Đức Tùng – Đức Châu, huyện Đức Thọ, giá gói thầu 56.688.738.000 đồng, thời gian thực hiện hợp đồng là 12 tháng.

Tại gói thầu này, liên danh Nhà thầu Anh Đào và Công ty TNHH tư vấn và xây dựng Thịnh Tiến là đơn vị trúng thầu theo thông báo trúng thầu số 2785/TB-UBND-DA, do Chủ tịch UBND huyện Đức Thọ là ông Võ Công Hàm ký ngày 19/8/2019. Giá trúng thầu 56.675.559.000 đồng đồng, chênh lệch 13,179.000 đồng/gói thầu hơn 56,6 tỷ đồng, tỉ lệ tiết kiệm cho vốn ngân sách chỉ vỏn vẹn 0.02%.

Theo ghi nhận của phóng viên, tại công trình Nâng cấp tuyến đường liên xã Trường Sơn – Liên Minh, huyện Đức Thọ, do Công ty Anh Đào thi công năm 2018, có một số đoạn trên tuyến đường này có hiện tượng nứt, chắp vá. Hiện chưa rõ công trình này đã được bàn giao cho chủ đầu tư hay chưa?

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Xuân Thạch – Trưởng ban QLDA XDCB huyện Đức Thọ cho biết: “Có thể là gói đó họ không thích đấu nữa thì họ không đấu, án tại hồ sơ chúng tôi chấm thiếu cái gì thì ghi lại cái đó, họ thích bổ sung hồ sơ thì họ bổ sung. Còn các gói lớn họ thích đấu thì hồ sơ lại chuẩn”.

Qua thông tin trên cũng có thể thấy, tình trạng doanh nghiệp “quen” trúng thầu các gói thầu có giá trị lớn, hay “tự trượt” thầu những gói thầu nhỏ để giúp nhà thầu khác liên tiếp trúng thầu sát giá do Ban Quản lý dự án huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh làm chủ đầu tư là không bình thường. Từ đây dư luận đặt ra nhiều nghi vấn: Liệu có hay không việc “bắt tay”, “đi đêm” trong công tác đấu thầu, lựa chọn nhà thầu tại huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh?

Rất mong cơ quan chức năng Hà Tĩnh sớm vào cuộc làm rõ.

Theo: Phương Nam (Báo Đời sống và Tiêu dùng)