Thưởng Tết cao nhất tại Khánh Hòa là 170 triệu đồng.

Theo lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Khánh Hòa, tính đến ngày 7/1, đơn vị đã tiếp nhận báo cáo của 105 doanh nghiệp (DN) về kế hoạch thưởng Tết năm 2022 cho người lao động.

Theo đó, về thưởng Tết Dương lịch năm 2022, có 68/105 DN có kế hoạch thưởng với mức bình quân 1,2 triệu đồng/người. Trong đó, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ thưởng cao nhất 20,9 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thưởng cao nhất 13,5 triệu đồng/người, thấp nhất 200.000 đồng/người; DN dân doanh thưởng cao nhất 67,3 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người; DN có vốn đầu tư nước ngoài thưởng cao nhất 1,8 triệu đồng/người, thấp nhất 100.000 đồng/người.

Về thưởng Tết Nguyên đán 2022, có 82/105 DN có kế hoạch thưởng Tết với mức bình quân 5,6 triệu đồng/người. Trong đó, Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ mức thưởng cao nhất 42 triệu đồng/người, thấp nhất 1 triệu đồng/người; công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước thưởng cao nhất 51 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người; DN dân doanh thưởng cao nhất 170 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người; DN có vốn đầu tư nước ngoài thưởng cao nhất 73 triệu đồng/người, thấp nhất 500.000 đồng/người…

Theo PV 

Nguồn: Báo Dân sinh