Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ vạch ra đường hướng phát triển của đất nước trong những năm tới, trong đó có công tác đoàn kết người Việt ở khắp năm châu. Người Việt ở nước ngoài chăm chú theo dõi sự kiện trọng đại này.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sắp diễn ra trong sự mong đợi của nhân dân cả nước cũng như cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Kiều bào ta mong muốn cùng với việc bầu ra những người lãnh đạo xứng đáng, Đảng ta tiếp tục có những chính sách đổi mới, đưa đất nước phát triển bền vững; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, thu hút hơn nữa sự đóng góp trí tuệ, sức lực của người Việt Nam ở nước ngoài vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Ủy viên UBTƯ MTTQ, ông Trần Hải Linh, kiều bào ở Hàn Quốc đã có những chia sẻ với báo Đại Đoàn Kết.

Theo Tiến sĩ Trần Hải Linh, kiều bào ta đã hòa cùng nhịp thở của thời đại, đặt trọng tâm vào những nhu cầu cấp bách của đất nước trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Kiều bào ở các nước trên thế giới tiếp tục tăng về lượng và chất, đa dạng về thành phần. Thế hệ thứ hai, thứ ba trong cộng đồng ngày càng tăng, được học tập, đào tạo bài bản tại các cơ sở giáo dục ở nước sở tại, có trình độ chuyên môn và tay nghề tốt. Đây chính là nguồn lực quý báu lâu dài có thể góp phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII sẽ vạch ra đường hướng phát triển của đất nước trong những năm tới, trong đó có công tác đoàn kết người Việt ở khắp năm châu. Người Việt ở nước ngoài chăm chú theo dõi sự kiện trọng đại này.

“Theo tôi, công tác tập hợp kiều bào thời gian qua đã đạt được nhiều thành tựu. Người Việt Nam ở nước ngoài đầu tư về nước mạnh mẽ hơn. Nhiều trí thức tiêu biểu đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Các tổ chức, cá nhân người Việt Nam ở nước ngoài tham gia ủng hộ một cách tích cực thông qua các phong trào, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc phát động.

Thực hiện chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước nói chung, trong đó có đẩy mạnh ngoại giao nhân dân của MTTQ Việt Nam, ngoại giao thông qua hoạt động của người Việt Nam ở nước ngoài đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. Đặc biệt trong nhiệm kỳ vừa qua, MTTQ Việt Nam đã tập hợp được đông đảo đại diện kiều bào tiêu biểu ở khắp các châu lục tham gia Ủy viên UBTƯ MTTQ, điều này đã giúp cho công tác đối ngoại nhân dân của MTTQ ngày càng được lan tỏa rộng rãi hơn” – ông Linh cho biết.

Tuy nhiên, trước những thay đổi mới của tình hình thế giới, công tác tập hợp khối đại đoàn kết, theo ông Linh, đối ngoại nhân dân cũng cần có những đổi mới. Có thể thấy, trong những năm gần đây, xu hướng trở về quê hương lập nghiệp của các thế hệ kiều bào, đặc biệt là các kiều bào thế hệ trẻ ngày một tăng. Kiều bào đã thành lập các mạng lưới kết nối cộng đồng doanh nhân, trí thức trong và ngoài nước để hình thành những chương trình hoạt động hướng về Tổ quốc.

“Để phát huy hơn nữa, thì qua kỳ Đại hội này, chúng tôi mong rằng, Đảng, Nhà nước quan tâm hơn nữa đến đời sống người Việt ở nước ngoài. Cụ thể, đưa nội dung vận động chính quyền các nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của kiều bào vào các cuộc gặp, tiếp xúc, trao đổi song phương và đa phương nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào hội nhập, tăng cường vị thế tại nước sở tại, trong đó chú ý chọn lựa đến các địa bàn trọng điểm ở nước ngoài, nơi có những nguồn lực kiều bào phát triển mạnh mẽ trong những năm vừa qua. Đồng thời, tăng cường thu hút, phát huy nguồn lực đầu tư, thương mại, chất xám, mối quan hệ từ các trí thức, doanh nhân kiều bào… phục vụ cho mục tiêu phát triển đất nước.

Đối với Mặt trận, chúng tôi cũng mong rằng, lãnh đạo UBTƯ MTTQ Việt Nam thường xuyên tổ chức đoàn đến thăm và làm việc trực tiếp với các cộng đồng người Việt trên thế giới nhằm nắm rõ tình hình của từng địa bàn, từ đó đưa ra những chương trình hành động cụ thể và phù hợp với địa bàn, tăng cường tính liên kết giữa các cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới; đồng thời, cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Mặt trận tới đời sống cộng đồng người Việt trên toàn thế giới” – ông Linh nêu kiến nghị.

Theo Nguyễn Phượng – Daidoanket.vn

(Link gốc: http://daidoanket.vn/ky-vong-vao-xung-luc-moi-550711.html)