Hôm nay, ngày 3/2, đất nước chào mừng 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/22021).

Dịp này cũng là lúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng bế mạc, bầu ra ban lãnh đạo mới với 180 Ủy viên chính thức, 20 Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Đại hội cũng đã bầu 18 Ủy viên Bộ Chính trị; bầu Ban Bí thư Khóa XIII. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII. Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII), Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn được Đại hội bầu vào Bộ Chính trị khóa XIII.

Đường phố trang hoàng mừng Đảng, mừng Xuân.

Đây cũng là lúc Tết cổ truyền của dân tộc đã  đến rất gần, thời điểm đất nước vào Xuân – năm mới Tân Sửu mang theo nhiều hy vọng mới.

91 năm đã qua cũng là 91 năm quang vinh của Đảng. Ngày 3/2/2020, phát biểu tại Lễ kỷ niệm trọng thể 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, thực tiễn phong phú, sinh động của cách mạng Việt Nam đã chứng tỏ sự lãnh đạo đúng đắn và sáng suốt của Đảng là nhân tố hàng đầu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng, lập nên nhiều kỳ tích trên đất nước Việt Nam.

Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng được thông qua tại Hội nghị thành lập Đảng đã xác định con đường cơ bản của cách mạng Việt Nam, đáp ứng yêu cầu cấp thiết của dân tộc và nguyện vọng tha thiết của nhân dân. Gắn bó máu thịt với nhân dân, được nhân dân đồng tình ủng hộ và tin tưởng tuyệt đối, chỉ trong vòng 15 năm, Đảng ta đã lãnh đạo cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, tiến hành 3 cao trào cách mạng: Cao trào cách mạng 1930 – 1931, với đỉnh cao là phong trào Xô Viết – Nghệ Tĩnh; Cao trào cách mạng đòi dân sinh, dân chủ (1936 – 1939) và Cao trào cách mạng giải phóng dân tộc (1939 – 1945). Để đến Mùa Thu tháng Tám năm 1945, khi thời cơ cách mạng chín muồi, Đảng Cộng sản Việt Nam đã lãnh đạo toàn thể dân tộc Việt Nam làm nên thắng lợi trong một cuộc cách mạng “long trời, lở đất”, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà vào ngày 2/9/1945; nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Kể từ đó, nước Việt Nam mới dưới sự lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ tiếp tục làm nên những chiến công hiển hách, đặc biệt vẻ vang là những cuộc kháng chiến trường kỳ đánh đuổi các thế lực ngoại xâm giữ vững nền độc lập dân tộc mà đỉnh cao chói lọi là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử làm nên Đại thắng Mùa Xuân năm 1975. Kể từ ngày 30/4/1975, giang sơn thu về một mối, dưới sự lãnh đạo của Đảng cả nước tiến lên xây dựng Chủ nghĩa xã hội.

Kể từ đó, vượt qua biết bao gian nan thử thách, nhân dân cả nước vững lòng tin theo Đảng, đưa đất nước từ chỗ nghèo nàn lạc hậu trở thành quốc gia có thu nhập trung bình. Phát biểu tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng (ngày 26/1/2021), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Qua 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, lý luận về đường lối đổi mới, về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở nước ta ngày càng được hoàn thiện và từng bước được hiện thực hoá. Chúng ta đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện hơn so với những năm trước đổi mới. Với tất cả sự khiêm tốn, chúng ta vẫn có thể nói rằng: Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay.

Trong nhiệm kỳ Khóa XII của Đảng, kể từ năm 2016 đến nay, cũng là thời kỳ với những dấu ấn thật đặc biệt. Đó là giai đoạn kinh tế nước nhà phát triển nhanh và bền vững; nền kinh tế hội nhập sâu vào kinh tế thế giới với nhiều Hiệp định thương mại tự do (FTA) được ký kết; từ chỗ nhập siêu Việt Nam đã trở thành nền kinh tế xuất siêu. Đời sống người dân được nâng lên rõ rệt. Riêng trong năm 2020, một năm đầy khó khăn với đại dịch Covid-19, trong lúc kinh tế thế giới lâm vào khủng hoảng với tăng trưởng âm 4%, thì GDP của Việt Nam vẫn tăng trưởng dương 2,91%. Có được điều đó là nhờ vào đường lối đúng đắn, sáng suốt của Đảng, khơi dậy sự đoàn kết đồng lòng của toàn dân.

Cũng trong nhiệm kỳ XII của Đảng, dấu ấn vô cùng nổi bật là cuộc chiến chống tham nhũng, làm trong sạch đội ngũ để từ đó xây dựng đội ngũ lãnh đạo chiến lược có tâm, có tầm. Trong cuộc chiến cam go ấy Đảng ta xác định không có vùng cấm, không chùng xuống, không ngưng nghỉ. Quyết tâm của Đảng mà đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã lan tỏa niềm tin vào toàn xã hội. Nhân dân tin tưởng vào quyết sách, quyết tâm của Đảng cũng là tin tưởng vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng càng thêm tự hào, tin yêu Đảng Cộng sản Việt Nam, đảng của nhân dân Việt Nam, vì nhân dân, vì đất nước viết nên những trang sử vàng chói lọi trong lịch sử trường tồn của dân tộc.

Theo Nam Việt – Daidoanket.vn

(Link gốc: http://daidoanket.vn/lan-toa-niem-tin-552201.html)