Nhân kỷ niệm 190 năm ngày thành lập tỉnh (1831 – 2021), 30 năm tái lập tỉnh (1991 – 2021), UBND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước tổ chức triển lãm “Hà Tĩnh theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”, với mục đích mang lại cho công chúng cái nhìn tổng thể và rõ nét hơn về lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất này.

Triển lãm góp phần bồi dưỡng, nâng cao nhận thức, phát huy niềm tự hào về truyền thống tốt đẹp của mảnh đất, con người Hà Tĩnh cho các thế hệ hôm nay và mai sau, đồng thời thúc đẩy công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa tỉnh Hà Tĩnh dưới sự lãnh đạo của Đảng.

Chặng đường lịch sử vẻ vang 190 năm thành lập, xây dựng và phát triển của vùng đất Hà Tĩnh sẽ được tái hiện qua 4 phần của triển lãm.

Phần 1: Sự hình thành vùng đất Hà Tĩnh (1831 – 1885)

Phần 2: Hà Tĩnh trong phong trào giải phóng dân tộc (1885 – 1945)

Phần 3: Hà Tĩnh trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ (1945 – 1975)

Phần 4: Hà Tĩnh tự hào phát triển (1976 đến nay)

Hơn 130 phiên bản tài liệu, tư liệu, bản đồ, bản vẽ, hình ảnh giới thiệu trong triển lãm này được lựa chọn từ các phông lưu trữ bảo quản tại các Trung tâm Lưu trữ quốc gia thuộc Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước, Trung tâm Lưu trữ lịch sử và Bảo tàng tỉnh Hà Tĩnh gồm: Châu bản triều Nguyễn và Mộc bản triểu Nguyễn – Di sản tư liệu thế giới, tài liệu thời kỳ Pháp thuộc, tài liệu, hình ảnh từ năm 1945 đến nay.

Triển lãm trực tuyến “Hà Tĩnh theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ” bắt đầu diễn ra từ ngày 20/12/2021 trên website, fanpage của Trung tâm Lưu trữ quốc gia I Cục Văn thư và Lưu trữ nhà nước (http://archives.org.vn),(https://facebook.com/luutruquocgia1) và của Trung tâm Lưu trữ lịch sử tỉnh Hà Tĩnh (https://luutrutinh.hatinh.gov.vn), (https://www.facebook.com/ttltlsht).

Hà Tĩnh là vùng đất có bề dày lịch sử – văn hóa. Suốt chiều dài lịch sử, các tổ chức địa giới hành chính, cùng tên gọi của vùng đất này luôn thay đổi và mãi đến năm 1831 (năm Minh Mệnh thứ 12), tỉnh Hà Tĩnh mới chính thức được thành lập.

Sự kiện thành lập tỉnh Hà Tĩnh năm 1831 là một bước ngoặt trong tiến trình lịch sử Hà Tĩnh, khẳng định vùng đất này đã phát triển và trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc chính quyền Trung ương, sánh vai với các tỉnh khác trong cả nước.

Từ đầu năm 1976, tỉnh Hà Tĩnh được hợp nhất với tỉnh Nghệ An thành tỉnh Nghệ Tĩnh. Năm 1991, tỉnh Nghệ Tĩnh được tách ra thành 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh.

Kể từ khi trở thành một đơn vị hành chính trực thuộc chính quyền trung ương cho đến nay, Hà Tĩnh đã có nhiều đóng góp cho sự phát triển trong lịch sử nước nhà; một miền văn hóa cội nguồn mang đậm bản sắc Việt, vùng đất địa linh nhân kiệt đã ghi nhiều dấu ấn trong chiến đấu, xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc.

Theo: Hương Thủy (An Ninh Thủ Đô)