Đại hội khóa XII của Đảng xác định tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. Theo ông Nguyễn Túc – Ủy viên Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam – công tác phòng chống tham nhũng, xây dựng Đảng trong các văn kiện Đại hội XIII đã được nâng tầm với những bước tiến dài.

Ông Nguyễn Túc.

Ông Nguyễn Túc nhấn mạnh, Đại hội XIII lần này nhân dân rất kỳ vọng về công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN), xây dựng Đảng. Dự thảo Văn kiện Đại hội đánh dấu bước phát triển toàn diện của chúng ta khi đạt được những thành tựu to lớn có ý nghĩa quan trọng, góp phần nâng cao vị thế của đất nước. Cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín của đất nước chưa bao giờ đạt được như hiện nay. Đặc biệt, trong vấn đề về PCTN, qua các kỳ chỉnh đốn Đảng, từ Đại hội VIII đến nay đây là kỳ đạt được kết quả tốt nhất. Dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII cũng nêu rõ: Đã ngăn chặn được một bước tham nhũng trong đội ngũ cán bộ và đảng viên. Đó là điều quan trọng.

Theo ông Túc, đạt được kết quả như vậy là do Đảng ta đã đưa ra chủ trương đúng, với nhiều giải pháp để thực hiện chủ trương. Song quan trọng hơn đó là quyết tâm của Bộ Chính trị, của người đứng đầu Đảng.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: Chủ trương 1, biện pháp 10, quyết tâm phải 20. Khóa XII đã thực hiện được một bước tinh thần chỉ đạo của Bác. Sự lo ngại “đấu tranh thì tránh đâu” đã dần dần được khắc phục. Bây giờ nhân dân đã mạnh dạn tố cáo những phần tử thoái hóa, biến chất. Chống tham nhũng đã trở thành phong trào như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng từng nói. Và khi đã thành phong trào, không gì có thể dập tắt được. Lò đã nóng thì củi tươi hay củi khô đều cháy cả – theo ông Túc.

Hà Nội rực rỡ cờ, băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ảnh: Quang Thái.

Ông Túc cũng cho rằng, kỳ nào văn kiện Đại hội Đảng cũng dành một lượng nội dung thích đáng cho công tác xây dựng Đảng, công tác cán bộ. Bởi đây là công tác “then chốt”. Đảng mạnh thì phong trào cách mạng mới lên. Nhưng dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII đã đi sâu hơn vào vấn đề phân tích những mặt được và chưa được trong thời gian qua. Những mặt hạn chế, chưa đạt đã được nhấn mạnh, chứ không ngắn và chung chung như những lần trước đây.

Những bài học rút ra qua 5 năm thực hiện đấu tranh PCTN những gì đã được, những gì chưa được và kinh nghiệm trong 5 năm qua đã được chỉ rõ. Định hướng về công tác PCTN, xây dựng Đảng trong dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội XIII đã khá đậm nét. Thường trước đây vấn đề PCTN, xây dựng Đảng số trang ít hơn nhiều so với vấn đề kinh tế.

Tuy nhiên lần này đã ngang bằng, thậm chí dày dặn hơn một số lĩnh vực khác. Đó là cái mới của Đại hội XIII trong công tác xây dựng Đảng. Với sự công phu, quan tâm, chất lượng như vậy chắc chắn Đại hội XIII của Đảng sẽ thành công, dứt khoát phải thành công.

“Với những kết quả đạt được trong thời gian qua, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục đà cùng với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sắp tới. Chống tham nhũng sẽ thành phong trào của toàn dân chứ không chỉ trong nội bộ Đảng. Khi đấu tranh PCTN trở thành phong trào toàn dân, nhất định chúng ta không chỉ “hạn chế”, “đẩy lùi” mà sẽ có bước phát triển tốt hơn nữa. Số người vi phạm, tham nhũng sẽ ngày càng ít đi. Hy vọng Đại hội XIII của Đảng sẽ làm được điều đó. Như vậy nhân dân sẽ tin tưởng, hồ hởi, phấn khởi hơn nữa”- ông Túc nói.

Theo H.Vũ (Ghi) – Daidoanket.vn

(Link gốc: http://daidoanket.vn/manh-dan-to-cao-nhung-phan-tu-thoai-hoa-bien-chat-550301.html)