UBND xã Thuần Thiện, nơi ông Tiến làm việc. Nguồn (GD&TĐ)

Báo Hà Tĩnh đưa tin, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ban hành quyết định kỷ luật bằng hình thức buộc thôi việc đối với ông Phan Văn Tiến là công chức địa chính – nông nghiệp – xây dựng và môi trường xã Thuần Thiện, do vi phạm trong lĩnh vực đất đai.

Theo báo Người lao động, ông Tiến bị kỷ luật do có hành vi gây hậu quả nghiêm trọng. Cụ thể, ông Tiến đã lợi dụng vị trí công tác nhằm mục đích vụ lợi, có thái độ hách dịch, cửa quyền, gây khó khăn, phiền hà đối với cá nhân trong thi hành công vụ.

Ông Tiến từng bị kỷ luật 5 lần, trong đó có 1 lần bị khiển trách và 4 lần kỷ luật cảnh cáo.

Theo CT (Tổng hợp)

Nguồn: Báo Dân Sinh